Hotărâri ale Consiliului Local - anul 2019

Titlu Sumar Fișier atașat
HCL035-18.04.2019 privind aprobarea cotei de cofinantare asigurata din bugetul local pentru investitia "Infiintare retea canalizare si statie de epurare" program PNDL PDF icon HCL035-18.04.2019.pdf
HCL034-18.04.2019 privind aprobarea notei conceptuale si a a temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Alimentare cu apa si canalizare menajera in Comuna Botesti" PDF icon HCL034-18.04.2019.pdf
HCL033-18.04.2019 privind aprobarea achizitionarii unei autobasculante PDF icon HCL033-18.04.2019.pdf
HCL032-18.04.2019 privind alocarea sumei din bugetul local pentru organizare manifestarilor din satele Botesti, Barticesti si Nisiporesti PDF icon HCL032-18.04.2019.pdf
HCL031-18.04.2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019 al Comunei Botesti PDF icon HCL031-18.04.2019.pdf
HCL030-18.04.2019 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a SVSU al Comunei Botesti PDF icon HCL030-18.04.2019.pdf
HCL029-18.04.2019 privind reorganizarea, organigrama si componenta SVSU al Comunei Botesti PDF icon HCL029-18.04.2019.pdf
HCL028-18.04.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta PDF icon HCL028-18.04.2019.pdf
HCL027-21.03.2019 privind avizarea modificarii regulamentului Apavital a serviciului de alimentare cu apa si canalizare PDF icon HCL027-21.03.2019.pdf
HCL026-21.03.2019 privind acordarea mandatului special in AGA ARACIS PDF icon HCL026-21.03.2019.pdf
HCL025-21.03.2019 privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de apa si canalizare PDF icon HCL025-21.03.2019.pdf
HCL024-21.03.2019 privind darea in folosinta gratuita a suprafetei de 4 mp catre DELGAZ GRID SA PDF icon HCL024-21.03.2019.pdf
HCL023-21.03.2019 privind aprobare PUZ "Infiintare ferma ingrasare bovine pentru carne si procesare" PDF icon HCL023-21.03.2019.pdf
HCL022-22.02.2019 privind aderarea Comunei Botesti la Asociatia de Dezvoltarea Intercomunitara "Valea Toplitei" PDF icon HCL022-22.02.2019.pdf
HCL021-22.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai investitiei "Modernizare drumuri comunale in satele Barticesti, Botesti, Nisiporesti" PDF icon HCL021-22.02.2019.pdf
HCL020-22.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai investitiei "Infiintarea retea canalizare si statie de epurare in Comuna Botesti" PDF icon HCL020-22.02.2019.pdf
HCL019-08.02.2019 privind aprobarea insusirii rezultatului inventarierii anuale a bunurilor aflate in patrimoniul public si privat al comunei PDF icon HCL019-08.02.2019.pdf
HCL018-08.02.2019 privind aprobarea regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea si revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului PDF icon HCL018-08.02.2019.pdf
HCL017-08.02.2019 privind darea in folosinta gratuita a suprafetei de 14 mp catre DELGAZ - GRID SA PDF icon HCL017-08.02.2019.pdf
HCL016-08.02.2019 privind aprobarea inventarierii masei impozabile PDF icon HCL016-08.02.2019.pdf

Pages