Hotărâri ale Consiliului Local - anul 2019

Titlu Sumar Fișier atașat
HCL055-08.08.2019 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019 PDF icon HCL055-08.08.2019.pdf
HCL054-08.08.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta PDF icon HCL054-08.08.2019.pdf
HCL053-12.07.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Modernizare drumuri de interes local in Comuna Botesti" PDF icon HCL053-12.07.2019.pdf
HCL052-12.07.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Construire a doua totemuri in Comuna Botesti" PDF icon HCL052-12.07.2019.pdf
HCL051-12.07.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Construire teren de sport in satul Barticesti" PDF icon HCL051-12.07.2019.pdf
HCL050-01.07.2019 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a compartimentului de asistenta sociala PDF icon HCL050-01.07.2019.pdf
HCL049-01.07.2019 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019 PDF icon HCL049-01.07.2019.pdf
HCL048-04.06.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Infiintare retea distribuitie gaze naturale in Comuna Botesti" PDF icon HCL048-04.06.2019.pdf
HCL047-16.05.2019 privind avizarea regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localitatilor din Judetul Neamt PDF icon HCL047-16.05.2019.pdf
HCL046-16.05.2019 privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de apa si canalizare nr.48/2009 PDF icon HCL046-16.05.2019.pdf
HCL045-16.05.2019 privind aprobarea suprefetei de islaz comunal apartinand domeniului privat al comunei dupa inscrierea in Cartea Funciara PDF icon HCL045-16.05.2019.pdf
HCL044-16.05.2019 privind aprobarea planului anual de actiune a serviciilor sociale furnizare de Compartimentul Public Local de Asistenta Sociala PDF icon HCL044-16.05.2019.pdf
HCL043-16.05.2019 privind aprobarea strategiei anuale si a programului anual de achizitii publice pentru anul 2019 PDF icon HCL043-16.05.2019.pdf
HCL042-16.05.2019 privind completarea HCL023/21.03.2019 PDF icon HCL042-16.05.2019.pdf
HCL041-16.05.2019 privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare pentru investitia "Modernizare infrastructura de interes local in Comuna Botesti" PDF icon HCL041-16.05.2019.pdf
HCL040-16.05.2019 privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare pentru investitia "Modernizare iluminat public in Comuna Botesti" PDF icon HCL040-16.05.2019.pdf
HCL039-16.05.2019 privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare pentru investitia "Construire teren de sport in satele Barticesti si Nisiporesti" PDF icon HCL039-16.05.2019.pdf
HCL038-16.05.2019 privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare pentru investitia "Desfiintarea doua totemuri si construire doua totemuri" PDF icon HCL038-16.05.2019.pdf
HCL037-16.05.2019 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019 PDF icon HCL037-16.05.2019.pdf
HCL036-16.05.2019 privind aprobara contului de executie a bugetului local pentru anul 2018 PDF icon HCL036-16.05.2019.pdf

Pages