Hotărâri ale Consiliului Local - anul 2019

Titlu Sumar Fișier atașat
HCL075-11.10.2019 privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului de concesiune 5628/06.10.2014 incheiat intre Comuna Botesti si SC TUROAG SRL PDF icon HCL075-11.10.2019.pdf
HCL074-11.10.2019 privind modificarea HCL 7/09.01.2019 privind delegarea prin concesiune a unor activitati ale serviciului de salubrizare PDF icon HCL074-11.10.2019.pdf
HCL073-11.10.2019 privind apronarea echipei mobile de interventie de urgenta in cazurile de violenta domestica pe raza Comunei Botesti PDF icon HCL073-11.10.2019.pdf
HCL072-11.10.2019 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019
HCL071-25.09.2019 privind asigurarea finantarii din bugetul local pentru categoriile care nu se finanteaza din Fondul de Dezvoltare si Investitii pentru obiectibul "Modernizare drumuri de interes local" PDF icon HCL071-25.09.2019.pdf
HCL070-25.09.2019 privind aprobarea devizului general actualizat pentru investitia "Modernizare drumuri de interes local in Comuna Botesti" PDF icon HCL070-25.09.2019.pdf
HCL069-25.09.2019 privind introducerea in Domeniul Public a investitiilor "Sediu nou primarie", "Amenajare exterioara sediu primarie", "Modernizare drumuri in satele Barticesti, Botesti, Nisiporesti" PDF icon HCL069-25.09.2019.pdf
HCL068-25.09.2019 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare catre APAVITAL SA PDF icon HCL068-25_09_2019.pdf
HCL067-25.09.2019 privind introducerea in Domeniul Public a investitiilor "Alimentare cu apa", "Infiintarea retea canalizare si statie epurare" si punerea la dispozitia operatorului APAVITAL PDF icon HCL067-25.09.2019.pdf
HCL066-25.09.2019 privind acordarea mandatului special pentru exprimarea votului in AGA ARACIS PDF icon HCL067-25.09.2019.pdf
HCL065-25.09.2019 privind actualizarea, modificarea si completarea actului constitutiv ARACIS PDF icon HCL065-25.09.2019.pdf
HCL064-25.09.2019 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019 PDF icon HCL064-25.09.2019.pdf
HCL063-25.09.2019 privind validarea mandatului de consilier local al lui Chinez Petre PDF icon HCL063-25.09.2019.pdf
HCL062-25.09.2019 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al lui Balint Petru PDF icon HCL062-25.09.2019.pdf
HCL061-08.08.2019 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru "Programului pentru scoli a Romaniei" PDF icon HCL061-08.08.2019.pdf
HCL060-08.08.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia "Modernizare infrastructura rutiera de interes local in Comuna Botesti" PDF icon HCL060-08.08.2019.pdf
HCL059-08.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Constructie teren de sport in sat Barticesti" PDF icon HCL059-08.08.2019.pdf
HCL058-08.08.2019 privind participarea Comunei Botesti la Asociatia de Devoltare Intracomunitara PDF icon HCL058-08.08.2019.pdf
HCL057-08.08.2019 privind demararea procedurilor aferente participarii Comunei Botesti la Asociatia de Dezvoltare Intracomunitara" PDF icon HCL057-08.08.2019.pdf
HCL056-08.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Constructie teren de sport in sat Nisiporesti" PDF icon HCL056-08.08.2019.pdf

Pages