Hotărâri ale Consiliului Local - anul 2019

Titlu Sumar Fișier atașat
HCL095-16.12.2019 privind revocarea HCL 078 din 28.11.2019 PDF icon HCL095-16.12.2019.pdf
HCL094-16.12.2019 privind organizarea retelei scolare in Comuna Botesti pentru anul scolar 2020-2021 PDF icon HCL094-16.12.2019.pdf
HCL093-16.12.2019 privind aprobarea modului de intocmire a registrului agricol la nivelul Comunei Botesti PDF icon HCL093-16.12.2019.pdf
HCL092-16.12.2019 privind acordarea de daruri cu ocazia sarbatorilor de iarna PDF icon HCL092-16.12.2019.pdf
HCL091-16.12.2019 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a terenurilor de sport cu gazon sintetic PDF icon HCL091-16.12.2019.pdf
HCL090-16.12.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, amenzilor pentru anul 2020 PDF icon HCL090-16.12.2019.pdf, PDF icon Anexa nr. 3 la HCLnr. 90.pdf
HCL089-16.12.2019 privind modificarea HCL 7/09.01.2019 privind delegarea prin concesiune a unor activitati ale serviciului de salubrizare PDF icon HCL089-16.12.2019.pdf
HCL088-16.12.2019 privind instituirea taxei de salubrizare si aprobarea regulamentului privind implementarea taxei de salubrizare PDF icon HCL088-16.12.2019.pdf
HCL087-16.12.2019 privind completarea si actualizarea nomenclatorului stradal al Comunei Botesti PDF icon HCL087-16.12.2019.pdf
HCL086-16.12.2019 privind actualizarea si aprobarea planului anual de achizitii publice al Comunei Botesti PDF icon HCL086-16.12.2019.pdf
HCL085-16.12.2019 privind analiza si aprobarea executiei bugetului local al Comunei Botesti PDF icon HCL085-16.12.2019.pdf
HCL084-16.12.2019 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019 PDF icon HCL084-16.12.2019.pdf
HCL083-16.12.2019 privind aprobarea regulamentului de functionare a aparatului de specialitate a primarului Comunei Botesti PDF icon HCL083-16.12.2019.pdf
HCL082-28.11.2019 privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare PDF icon HCL082-28.11.2019.pdf
HCL081-28.11.2019 privind aprobarea strategiei locale pentru dezvoltarea serviciilor sociale in perioada 2020-2024 PDF icon HCL081-28.11.2019.pdf
HCL080-28.11.2019 privind modificarea si completarea HCL 42/25.11.2005 - SVSU PDF icon HCL080-28.11.2019.pdf
HCL079-28.11.2019 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019 PDF icon HCL079-28.11.2019.pdf
HCL078-28.11.2019 privind aprobarea regulamentului de functionare si organizare a Consiliului Local PDF icon HCL078-28.11.2019.pdf
HCL077-28.11.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta PDF icon HCL077-26.11.2019.pdf
HCL076-11.10.2019 privind aprobarea modificarii HCL 52/12.07.2019 , respectiv a valorii de indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Construire a doua totemuri in Comuna Botesti" PDF icon HCL076-11.10.2019.pdf

Pages