Hotărâri ale Consiliului Local - anul 2018

Titlu Sumar Fișier atașat
HCL058-27.09.2018 privind aprobarea suprafetei de pasune apartinand Domeniului Privat al Comunei Botesti PDF icon HCL058-27.09.2018.pdf
HCL057-27.09.2018 privind acceptarea interconectarii sistemului de canalizare al Comunei Ciohorani cu sistemul de canaliare al Comunei Botesti PDF icon HCL057-27.09.2018.pdf
HCL056-27.09.2018 privind modificarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului PDF icon HCL056-27.09.2018.pdf
HCL055-27.09.2018 privind alocarea sumelor din bugetul local pentru sustinerea cultelor PDF icon HCL055-27.09.2018.pdf
HCL054-27.09.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei pentru anul 2018 PDF icon HCL054-27.09.2018.pdf
HCL053-27.09.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta PDF icon HCL053-27.09.2018.pdf
HCL052-24.08.2018 privind aprobrarea executarii lucrarilor de reparatii curente la Casa Tineretului Nisiporesti PDF icon HCL052-24.08.2018.pdf
HCL 051-24.08.2018 privind alocarea sumei de 25 mii lei contributie partiala investitie pavare curte Parohie Romano-Catolica Nisiporesti PDF icon HCL051-24.08.2018.pdf
HCL 050-24.08.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 PDF icon HCL050-24.08.2018.pdf
HCL 049-20.07.2018 privind alocare sume suplimentare obiectiv investitie Construire sediu primarie si amenajare exterioara PDF icon HCL049-20.07.2018.pdf
HCL 048-11.07.2018 privind aprobarea modelului procesului verbal de constatare a contraventiilor stabilite prin HCL 22/21.03.2017 PDF icon HCL048 -11.07.2018.pdf
HCL 047-11.07.2018 privind acordarea mandatului special in vederea expirmarii votului in AGA ARACIS PDF icon HCL047-11.07.2018.pdf
HCL 046-11.07.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 PDF icon HCL046-11.07.2018.pdf
HCL 045-11.06.2018 privind aprobarea inscrierii in inventarul domeniului privat a suprafetei de teren de 37.500 mp teren extravilan neproductiv punct Lunca Moldovei PDF icon HCL045-11.06.2018.pdf
HCL 044-11.06.2018 privind instituirea taxei speciale de salubrizare PDF icon HCL044-11.06.2018.pdf
HCL 043-11.06.2018 privind modificarea HCL 007-.09.01.2018 (delegarea activitatilor de salubrizare) PDF icon HCL043-11.06.2018.pdf
HCL 042-11.06.2018 privind aprobarea lucrarilor de reparatii curente la Caminul Cultural Barticesti PDF icon HCL042-11.06.2018.pdf
HCL 042-11.06.2018 privind aprobarea lucrarilor de reparatii curente la Caminul Cultural Barticesti PDF icon HCL042-11.06.2018.pdf
HCL 041-11.06.2018 privind aprobarea planului anual de actiune a serviciilor sociale PDF icon HCL041-11.06.2018.pdf
HCL 040-11.06.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 PDF icon HCL040-11.06.2018.pdf

Pages