Anunțuri de interes

Anunt public privind depunerea solicitarii privind acordul de mediu

UAT Comuna Botesti anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a acordului de mediu pentru investitia "Modernizare infrastructura rutiera de interes local in Comuna Botesti, judetul Neamt".

Informatii suplimentare gasiti in documentul atasat: Anunt public emitere acord de mediu.pdf

03.07.2019 Anunt de intentie - achizitie lucrari construire teren de sport in sat Barticesti

Comuna Botesti intentioneaza achizitia serviciilor de construire teren de sport in sat Barticesti.

Detalii in documentul atasat: 2019-070-03 Anunt.pdf

Termen limita depunere oferte: 08.07.2019

Consultare proiect de buget local pentru anul 2019

COMUNA BOTESTI- JUDETUL  NEAMT - INITIAZA IN DATA DE 5.04.2019 PROCEDURA DE  CONSULTARE PUBLICA PRIVIND  PROIECTUL DE BUGET PE ANUL 2019.

PROPUNERILE , SUGESTIILE  PERSOANELOR INTERESATE  CU PRIVIRE LA ACEST BUGET, POT FI DEPUSE PANA LA DATA DE 15.04.2019 LA SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI  BOTESTI SAU PE ADRESA:

primaria@comunabotesti.ro

Anunt consultare PUZ 12.02.2019

Comuna Botesti anunta pe cei interesati de demararea procedurii de consultare asupra propunerii PUZ - Infiintare ferma ingrasare bovine pentru carne si procesare"

Initiator: TELAGRO EMISADI GRUP SRL

Informatii suplimentare gasiti in documentul atasat: 2019-02-12 anunt consultare PUZ.pdf

Anunt important - impozite cladiri nerezidentiale

Contribuabilii care detin in proprietate cladiri nerezidentiale si care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani in cazul persoanelor fizice si in ultiii 3 ani in cazul persoanelor juridice pot proceda la evaluarea valorii impoziabile a cladirilor la data de 31 decembrie 2018.

Depunere dosare "Incalzirea locuintei"

INCEPAND CU  01.11.2018 SE DEPUN DOSARE PENTRU AJUTORUL   “ INCALZIREA  LOCUINTEI “,

Sunt necesare urmatoarele acte:

 CERERI pentru acordarea ajutorului intocmite de beneficiari

 - ACTE DE STARE CIVILA- original si copie dupa 

 - BULETIN sau CARTE  DE  IDENTITATE

-  CERTIFICATE  DE  NASTERE  PENTRU  COPII

Anunt concurs

Comuna Botesti organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii contractuale de executie:

- consilier grad profesional 1A in cadrul Biroului Financiar-Contabil, Achizitii publice, taxe si impozite

- fochist , grad profesional I, in cadrul Serviciului Gospodarire Comunala

Pages

Facilitati pentru persoane cu dizabilitati

-A A +A

Informații pentru persoane cu dizabilități