NR.

CRT 

NUMELE  ȘI  PRENUMELE CETĂȚEANULUI DE ONOARE  NUMĂRUL ȘI  DATA ACORDĂRII  HCL  
1 PROF.DR. VASILE PĂTRUȚ –POST MORTEM HCL NR.39/05.08.2014
2 PR.DR.ALOIS FECHET  HCL NR.38/25.06.2021
3    
4