Derulare proiect ”CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII LICEULUI TEHNOLOGIC NISIPORESTI, COMUNA BOTESTI, JUDETUL NEAMT”

Derulare proiect ”CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII LICEULUI TEHNOLOGIC NISIPORESTI, COMUNA BOTESTI, JUDETUL NEAMT”

 

            UAT Comuna Botești, din județul Neamț, în calitate de beneficiar al contractului de finanțare nr. 7591/24.02.2022, încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management (AM POR) pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 (OI) a derulat proiectul ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Liceului Tehnologic Nisiporești, comuna Botești, județul Neamț”, COD SMIS 139978.

 

Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, operațiunea B - CLĂDIRI PUBLICE. Contractul de finanțare s-a derulat între UAT Comuna Botești,

 

Scopul proiectului a fost creșterea eficientei energetice a clădirii Liceului Tehnologic Nisiporești din comuna Botești, județul Neamț de la clasa energetica D la clasa energetica A, prin implementarea unui set de masuri de reabilitare termica.

 

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

  1. Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de sera cu minim 57,19% fata de valoarea înregistrata la începutul implementării proiectului, conform raportului de audit energetic, prin implementarea masurilor specifice de reabilitare termica.
  2. Reducerea consumului anual de energie primara cu minim 79,98% fata de valoarea înregistrată la începutul implementării proiectului, conform raportului de audit energetic, prin implementarea masurilor specifice de reabilitare termica.
  3. Reducerea consumului anual de energie finala din surse neregenerabile cu minim 95,21% fata de valoarea înregistrată la începutul implementării proiectului, conform raportului de audit energetic, prin implementarea masurilor specifice de reabilitare termica.
  4. Reducerea consumului anual specific de energie primara pentru încălzire din surse neregenerabile cu minim 90,39% fata de valoarea înregistrată la începutul implementării proiectului, conform raportului de audit energetic, prin implementarea masurilor specifice de reabilitare termica.
  5. Creșterea consumului anual de energie primara din surse regenerabile pana la minim 64,48% din consumul total de energie primara înregistrată la finalul implementării proiectului, ca urmare a introducerii unor masuri de utilizare a energiei regenerabile.

 

Valoarea totală a proiect este de11.416.855,02 cu TVA,din care contribuția Uniunii Europene este de 9.064.106,67 lei cu TVAiar contribuția de la bugetul național este de 1.202.381,47 lei cu TVA.

 

Locul de desfășurare al proiectului: comuna Botești, județul Neamț

Perioada de implementare: 24.02.2022 – 31.12.2024

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro/www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului www.facebook.com/inforegio.ro.

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

  

 

 www.inforegio.ro   www.facebook.com/inforegio.ro   www.inforegionordest.ro

 

image: