Comuna Botești este așezată în ținutul Moldovei, în Podișul Central Moldovenesc, în partea de nord-est a județului Neamț. Este invecinată la nord-vest cu comuna Tupilați, în vest cu comuna Văleni, la sud-est cu comuna Gherăiești și la nord-est cu comuna Hălăucești. Satele comunei sunt așezate în lunca Moldovei, pe prima terasă. Cele doua trepte pe care este așezată comuna, lunca și terasa sunt forme de relief tinere, de natură acumulativă.

  • Tipul geomorfologic și tipuri de relief: Terasele sunt constituite din aluviuni de vârstă cuaternară, groase de 6-12 m, reprezentate prin nisipuri și pietrișuri în bază peste care se dispun depozite mai fine argilo-nisipoase (luturi loessoide). Din procesele geomorfologice actuale se remarcă surpările și alunecările de teren, care se produc pe distanțe mari. Datorită eroziunii, mai ales în timpul ploilor torențiale, se formează numeroși torenți și râpe adânci care duc la degradarea terenului și implicit la micșorarea suprafeței arabile. Principalele forme de relief sunt lunca și terasele. Lunca se prezintă sub forma unei suprafețe aproape plane, largă de circa 2 km și cu altitudine absolută de 220-226 m, care înglobează două terase de luncă cu altitudini relative de 2-3 m si 4-6 m. În cuprinsul acestora se întâlnesc meandre și cursuri părăsite, forme joase cu exces de umiditate. Terasele, forme de relief acumulative sunt prezente în zona satelor Barticești și Nisiporești - un pod aproape plan și foarte larg ce urcă de la 230 m la 250 m altitudine absolută.
  • Apele: Principala apă de suprafață este râul Moldova. Apele de subteran sunt filtrate în nisipurile și pietrișurile din baza teraselor, precum și în unele intercalații benticulare nisipoase de la suprafață, fiind întâlnite la adancimi cuprinse între 4 și 8 m pe terase de luncă și între 10-15 m pe terasa inferioară.
  • Clima: Comuna se încadrează într-un climat de tip temperat continental usor moderat caracterizat prin temperaturi medii anuale cuprinse între 8 și 9 grade C, precipitații între 550 și 600 mm în medie pe an și vânturi frecvente dinspre nord, nord-vest și sud, sud-est. Sunt frecvente fenomenele hidrometeorologice ca: inversiuni termice, brune și îngheturi timpurii toamna și târzii primavara.
  • Flora și fauna: Cele mai răspândite plante sunt: pălămida (CIRSIUM ARVENSE), mușețelul (MATRICARIA CHAMONILLA), lăptiuga (LACTA VIROSA), cicoarea (CICHORIUM INTYBUS), coada șoarecelui (ACHILLEA MILLEFOSIUM), pirul (AGROPYRON INTERMEDIUM), în zone mlastinoase - papura și rogozul. Râul Moldova este bogat în multe specii de pești: știuca, scobăul, mreana, clean. În padurile de foioase, ce acoperă pe mici porțiuni dealurile, întâlnim caprioare și vulpi, iar pe dealurile despădurite și pe pajiști iepurele sălbatic.