Comisii de specialitate în cadrul Consiliului Local:

Comisia de activitati  economico-financiare, agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism

Blajuti Cristian - Președinte

Farcas Petru Dan - Secretar

Balint Ioan

Ciuches Damian

Boros Angela

Comisia pentru activități culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, munca si protecție  sociala, protectie copii

Frent Felicia Liliana - Președinte

Mocanu Lucretia - Secretar

Giurgi Cecilia

Chinez Petre

Oprea Anton

Comisia juridică și de disciplină, protecția mediului și turism

Gherghelus Aurel - Președinte

Grosu Mircea - Secretar

Leopold Antal

Stratulat Toader

Pascal Ionel