Anunt sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional din fonduri externe nerambusabile

          Având în vedere OUG nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional din fonduri externe nerambusabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora.

         Părinții care au în întreținere copiii înscriși în învățămîntul de stat, preșcolar care au un venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie 2020 de maxim 284 lei , pot depune cerere la sediul Primăriei Botești, până pe data de 10 septembrie, pentru a beneficia de tichetul social pe suport electronic în valoare de 500 lei/an școlar , pentru cheltuielile ocazionate de acoperirea precarității materiale de bază, respectiv lipsa materialelor școlare.

         Părinții care au în întreținere copiii înscriși în învățămîntul de stat, primar și gimnazial care au un venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie 2020 de maxim 1.115 lei , pot depune cerere la sediul Primăriei Botești, până pe data de 10 septembrie, pentru a beneficia de tichetul social pe suport electronic în valoare de 500 lei/an școlar , pentru cheltuielile ocazionate de acoperirea precarității materiale de bază, respectiv lipsa materialelor școlare.

 

     Documente necesare:

-        Dosar cu șină;

-        Buletinul de identitate/C.I. original si copie xerox

-        Certificatele de naștere a tuturor membrilor de familie original și copie xerox;

-        Certificat de casatorie/divort, deces (dupa caz) original si copie Xerox

-        Copie hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare a copilului sau încuviinţare a adopţiei, hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului privind măsura de plasament familial al minorului, Decizia Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgenţă/Hotărârea judecătorescă de instituire a tutelei/curatelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii dacă este cazul;

-        Acte doveditoare din care să rezulte veniturile familiei din luna iulie a anului 2020 (adeverința de salariat) ; DECLARATIE NOTARIALA in cazul părinților care declara ca nu au venituri

-        Cupon alocatie de stat pentru copii;

-        Cupon alocație pentru susținerea familiei;

-        Cupon ajutor social;

-        Cupon pensie,

-        Adeverinta de la primarie dupa Registrul Agricol

- Adeverință de elev pentru copiii aflati în întreținere și care urmează o formă de învațământ – cursuri de zi, potrivit legii;