Anunt important - impozite cladiri nerezidentiale

Contribuabilii care detin in proprietate cladiri nerezidentiale si care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani in cazul persoanelor fizice si in ultiii 3 ani in cazul persoanelor juridice pot proceda la evaluarea valorii impoziabile a cladirilor la data de 31 decembrie 2018.

Declaratiile de impunere insotite de un exemplar al raportul de evaluare intocmit de un evaluator autorizat ANEVAR se depun la Compartimentul Impozite si Taxe Botesti pana la primul termen de plata pentru anul de referinta, respectiv data de 01.04.2019, asa cum arata art. 458 alin (1) si art. 460 alin (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.