27.10.2020 Anunț - ajutor încălzire locuință

Începând cu data de 2 noiembrie 2020, familiile/persoanele singure care realizează venituri de până la 750 lei/ membru de familie pot depune dosare de acordare a ajutorului  pentru încălzirea locuinţei cu lemne.

Persoanele care depun dosare până pe data de 20 a fiecărei luni în perioada sezonului rece noiembrie-martie, beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței începând cu luna depunerii cererii.

 

sunt necesare urmatoarele acte:

 

CERERI pentru acordarea ajutorului intocmite de beneficiari

- ACTE  DE STARE CIVILA- original si copie dupa

      -  BULETIN sau CARTE DE IDENTITATE

      -  CERTIFICATE DE NASTERE PENTRU COPII

      -  CERTIFICAT DE CASATORIE .

- ADEVERINTA DE ROL AGRICOL ;

- CERTIFICAT  FISCAL;

- ACTE DE VENIT :

              - CUPOANE ALOCATIE  , PENSIE , SOMAJ, ADEVERINTA DE SALARIAT(de specificat daca au sau nu bonuri de masa) .

- ADEVERINTA DE LA ARENDASI cu terenul dat in arenda si  beneficiul acordat, de specificat  PERIOADA IN CARE AU RIDICAT ARENDA ;

- DOSAR CU SINA .

 

Beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei au

OBLIGAȚIA: ca în termen de 15 zile să anunţe orice modificare a situaţiei din dosar care poate duce la modificarea cuantumului sau la încetarea drepturilor acordate.

 

 

LA INTOCMIREA DOSARELOR  SI  RIDICAREA BANILOR    VOR  VENI   TITULARII    DOSARULUI

 

Inspector, asistenta sociala

Curpăn  Lidia