24.10.2022 - Anut declarare fose septice

Primăria comunei Botești vă aduce la cunoștință faptul că prin apariția HG nr. 714/2022 s-a stabilit obligativitatea pentru persoanele fizice și juridice de a declara la Primărie sistemele individuale autorizate pentru colectarea și epurarea apelor uzate.

Drept urmare, atât persoanele fizice cât și persoanele juridice care au pe proprietăți astfel de sisteme individuale autorizate pentru colectarea și epurarea apelor uzate (bazine de colectare, cum sunt fosele septice, toaletele cu bazine etc.), trebuie să depună, la Primăria Botești, o cerere/declarație până la 30 noiembrie 2022.

La cerere se vor anexa următoarele documente:

-Autorizația de construire;

-Procesul verbal de recepție, la terminarea lucrărilor din care să rezulte că au fost verificate etanșările;

-Certificatele de calitate/ conformitate pentru bazinele/ sistemele de epurare achiziționate de la producători.

 

Obligația se aplică atât sistemelor existente în gospodării cât și în cazul celor care urmează să fie construite.

Formularul tipizat se găsește pe site-ul Primăriei comunei Botești, la urmatoare adresa: Declaratie fose septica.pdf, cât și la sediul acesteia.

 

Deasemenea, precizăm că legislația prevede amenzi între 5000 lei și 10000 lei în cazul în care nu se va depune această declarație.