Hotărâri ale Consiliului Local - Arhiva

Titlu Sumar Fișier atașat
Hot CL017-17.03.2017 privind aprobarea numarului de posturi de asistent de asistent personal al persoanei cu handicap PDF icon HCL017-17.03.2017.pdf
Hot CL016-17.03.2017 privind aprobarea planului de paza pe anul 2017 in comuna Botesti PDF icon HCL016-17.03.2017.pdf
Hot CL015-17.03.2017 privind aprobarea planului de actiuni pentru repartizarea orelor de munca catre beneficiarii de ajutor social PDF icon HCL015-17.03.2017.pdf
Hot CL014-17.03.2017 privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale PDF icon HCL014-17.03.2017.pdf
Hot CL013-17.03.2017 privind acordarea unor drepturi personalului din cadrul SVSU PDF icon HCL013-17.03.2017.pdf
Hot CL012-24.02.2017 privind aprobarea investitiei "Modernizare sistem de iluminat public in Comuna Botesti" PDF icon HCL012-24.02.2017.pdf
Hot CL011-24.02.2017 privind aprobarea organigramei si statului de functii a aparatului de specialitate a primarului PDF icon HCL011-24.02.2017.pdf
Hot CL010-24.02.2017 privind organizarea retelei scolare in Comuna Botesti in anul scolar 2017-2018 PDF icon HCL010-24.02.2017.pdf
Hot CL009-24.02.2017 privind aprobarea investitiei "Modernizare drumuri de interes local in Comuna Botesti" PDF icon HCL009-24.02.2017.pdf
Hot CL008-24.02.2017 privind aprobarea indicatorilor investitiei "Amenajare exterioara, racord utilitati sediu primarie comuna Botesti" PDF icon HCL008-24.02.2017.pdf
Hot CL007-24.02.2017 privind aprobarea indicatorilor investitiei "Reparatii capitale Scoala Gimnaziala Barticesti" PDF icon HCL007-24.02.2017.pdf
Hot CL006-24.02.2017 privind aprobarea indicatorilor investitiei "Modernizare drumuri exploatare agricola comuna Botesti" PDF icon HCL006-24.02.2017.pdf
Hot CL005-24.02.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta PDF icon HCL005-24.02.2017.pdf
Hot CL004-31.01.2017 privind aprobarea finantarii de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat PDF icon HCL004-31.01.2017.pdf
Hot CL003-31.01.2017 privind aprobarea devizului general si cota de cofinantare obiectiv investitii "Infiintare retea de canalizare si statie de epurare in comuna Botesti" PDF icon HCL003-31.01.2017.pdf
Hot CL002-31.01.2017 privind asigurarea finantarii de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli ce nu se finanteaza de la bugetul de stat PDF icon HCL002-31.01.2017.pdf
Hot CL001-31.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-econimici investitie "Modernizare drumuri in satele Botesti, Barticesti, Nisiporesti" PDF icon HCL001-31.01.2017.pdf
Hot CL059-14.12.2016 privind aprobarea mandatului special al reprezentantului ARSACIS PDF icon HCL059-14.12.2016.pdf
Hot CL058-14.12.2016 privind modificarea organigramei si statului de functii a aparatului de specialitate a primarului PDF icon HCL058-14.12.2016.pdf
Hot CL057-14.12.2016 privind aprobarea devizului general investitie "Dotari camere spraveghere - sistem de televiziune cu circuit inchis" PDF icon HCL057-14.12.2016.pdf

Pages