Hotărâri ale Consiliului Local - Arhiva

Titlu Sumar Fișier atașat
Hot CL030-12.04.2017 privind modificarea tarifului de colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere PDF icon HCL030-12.04.2017.pdf
Hot CL029-12.04.2017 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren neproductiv in suprafata de 30.000 mp PDF icon HCL029-12.04.2017.pdf
Hot CL028-12.04.2017 privind rectificarea bugetului local PDF icon HCL028-12.04.2017.pdf
Hot CL027-12.04.2017 privind aprobarea investitiei "Construire sediu primarie - continuare lucrari cu modificare proiect initial" PDF icon HCL027-12.04.2017.pdf
Hot CL026-21.03.2017 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017 PDF icon HCL026-21.03.2017.pdf
Hot CL025-21.03.2017 privind implementarea proiectului " Achizitie utilaj specializat" PDF icon HCL025-21.03.2017.pdf
Hot CL024-21.03.2017 privind aprobarea initierii demersurilor pentru intocmira SF "Infiintare sistem de distributie gaze naturale" PDF icon HCL024-21.03.2017.pdf
Hot CL023-21.03.2017 privind aprobarea investitiei "Restaurarea Monument Eroi Sat Barticesti" PDF icon HCL023-21.03.2017.pdf
Hot CL022-21.03.2017 privind aprobarea programului de masuri privind igienizarea comunei si a cursurilor de apa PDF icon HCL022-21.03.2017.pdf
Hot CL021-17.03.2017 privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren neproductiv in suprafata de 30.000 mp PDF icon HCL021-17.03.2017.pdf
Hot CL020-17.03.2017 privind concesionarea prin incredintare directa a a unei suprafete de 1000 mp teren neproductiv PDF icon HCL020-17.03.2017.pdf
Hot CL019-17.03.2017 privind aprobarea insusirii rezultatului inventarierii anuale a bunurilor aflate in patrimoniul public si privat PDF icon HCL019-17.03.2017.pdf
Hot CL018-17.03.2017 privind ocuparea terenurilor prin constituirea dreptului de uz si servitute catre DELGAZ GRID SA PDF icon HCL018-17.03.2017.pdf
Hot CL017-17.03.2017 privind aprobarea numarului de posturi de asistent de asistent personal al persoanei cu handicap PDF icon HCL017-17.03.2017.pdf
Hot CL016-17.03.2017 privind aprobarea planului de paza pe anul 2017 in comuna Botesti PDF icon HCL016-17.03.2017.pdf
Hot CL015-17.03.2017 privind aprobarea planului de actiuni pentru repartizarea orelor de munca catre beneficiarii de ajutor social PDF icon HCL015-17.03.2017.pdf
Hot CL014-17.03.2017 privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale PDF icon HCL014-17.03.2017.pdf
Hot CL013-17.03.2017 privind acordarea unor drepturi personalului din cadrul SVSU PDF icon HCL013-17.03.2017.pdf
Hot CL012-24.02.2017 privind aprobarea investitiei "Modernizare sistem de iluminat public in Comuna Botesti" PDF icon HCL012-24.02.2017.pdf
Hot CL011-24.02.2017 privind aprobarea organigramei si statului de functii a aparatului de specialitate a primarului PDF icon HCL011-24.02.2017.pdf

Pages