Hotărâri ale Consiliului Local - Arhiva

Titlu Sumar Fișier atașat
HCL 014-12.02.2018 privind aprobarea acordarii unor drepturi pentru personalul din cadrul SVSU PDF icon HCL 014-12.02.2018.pdf
HCL 013-12.02.2018 privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale PDF icon HCL 013-12.02.2018.pdf
HCl 012-12.02.2018 privind aprobarea insusirii rezultatului inventarierii anuale a bunurilor aflate in patrimoniul public si privat PDF icon HCL 012-12.02.2018.pdf
HCL 011-12.02.2018 privind aprobarea organigramei si statului de functii a aparatului de specialitate a primarului PDF icon HCL 011-12.02.2018.pdf
HCL 010-09.01.2018 privind mpdificarea si completare inventarului bunurilor apartinand Domeniului Public PDF icon HCL 010-09.01.2018.pdf
HCL 009-09.01.2018 privind aprobarea inscrierii in inventarul domeniului privat a suprafetei de teren de 250 mp - sat Barticesti PDF icon HCL 009-09.01.2018.pdf
HCL 008-09.01.2018 privind modificarea organigramei si statului de functii a aparatului de specialitate a primarului PDF icon HCL 008-09.01.2018.pdf
HCL 007-09.01.2018 privind atribuirea si incheierea contractului "Delegarea prin concesiunea gestiunii unor activitati ale serviciului de salubrizare" PDF icon HCL 007-09.01.2018.pdf
HCL 006-09.01.2018 privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanti pentru autovehicului din dotare PDF icon HCL 006-09.01.2018.pdf
HCL 005-09.01.2018 privind aprobarea insusirii rezultatului casarii bunurilor aflate in patrimoniul Comunei Botesti PDF icon HCL 005-09.01.2018.pdf
HCL 004-09.01.2018 privind aprobarea numarului de posturi de asistent de asistent personal al persoanei cu handicap PDF icon HCL 004-09.01.2018.pdf
HCL 003-09.01.2018 privind aprobarea planului de actiuni pentru repartizarea orelor de munca catre beneficiarii de ajutor social PDF icon HCL 003-09.01.2018.pdf
HCL 002-09.01.2018 privind aprobarea planului de paza pe anul 2018 PDF icon HCL 002-09.01.2018.pdf
HCL 001-09.01.2018 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii dezvoltare pentru anul 2017 PDF icon HCL 001 - 09.01.2018.pdf
Hot CL059-31.10.2017 privind aprobarea concesionarii unui teren neproductiv si luciu de apa in suprafata de 14.175 mp PDF icon HCL 059-31.10.2017.pdf
Hot CL058-31.10.2017 privind aprobarea traseului microbuzului scolar pentru transportul elevilor PDF icon HCL 058-31.10.2017.pdf
Hot CL057-31.10.2017 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate a primarului PDF icon HCL 057-31.10.2017.pdf
Hot CL056-31.10.2017 privind aprobarea suprafetei de pasune apartinand domeniului privat al comunei PDF icon HCL 056-31.10.2017.pdf
Hot CL055-31.10.2017 privind aprobarea suprafetei de pasune apartinand domeniului privat al comunei PDF icon HCL 055-31.10.2017.pdf
Hot CL054-31.10.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 PDF icon HCL 054-31.10.2017.pdf

Pages