Hotărâri ale Consiliului Local - Arhiva

Titlu Sumar Fișier atașat
HCL 034-11.05.2018 privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea cainilor comunitari PDF icon HCL034-11.05.2018.pdf
HCL 033-11.05.2018 privind inregistrarea in Domeniul Privat a suprafetei de 432 mp teren intravilan PDF icon HCL033-11.05.2018.pdf
HCL 032-11.05.2018 privind alocarea sumei de 22.000 lei din bugetul local pentru organizare sarbatorii ”Hramul Satului Nisiporesti” PDF icon HCL032-11.05.2018.pdf
HCL 031- 11.05.2018 privind acordarea mandatului special in vederea expirmarii votului in AGA ARACIS PDF icon HCL031-11.05.2018.pdf
HCL 030-19.04.2018 privind modificarea organigramei si statului de functii a aparatului de specialitate a primarului PDF icon HCL030-19.04.2018.pdf
HCL 029-19.04.2018 privind alocarea sumei de 12.000 lei pentru achizitia de servicii de consultanta achizite utilaj specializat PDF icon HCL029-19.04.2018.pdf
HCL 028-19.04.2018 privind aprobarea sumei de 20.000 lei pentru organizarea manifestarii "Hramul satului Barticesti" PDF icon HCL028-19.04.2018.pdf
HCL 027-19.04.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 PDF icon HCL027-19.04.2018.pdf
HCL 026-28.03.2018 privind aprobarea obiectivului de investitii "Achizitie utilaj specializat" PDF icon HCL 026-28.03.2018.pdf
HCL 025-28.03.2018 privind aprobarea intocmirii documentatiei proiect tehnic pentru obiectivul "Modernizare drumuri de interes local in Comuna Botesti" PDF icon HCL 025-28.03.2018.pdf
HCL 024-28.03.2018 privind aprobarea strategiei anuale si a programului de achizitii publice a comunei pentru anul 2018 PDF icon HCL 024-28.03.2018.pdf
HCL 023-28.03.2018 privind aprobarea infiintarii serviciului de iluminat public PDF icon HCL 023-28.03.2018.pdf
HCL 022-28.03.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 PDF icon HCL 022-28.03.2018.pdf
HCL 021-28.03.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta PDF icon HCL 021-28.03.2018.pdf
HCL 020-12.02.2018 privind stabilirea indemnizatiei consilierilor locali PDF icon HCL 020 - 12.02.2018.pdf
HCL 019-12.02.2018 privind aprobarea inscrierii in inventarul domeniului privat a suprafetei de teren de 250 mp - sat Barticesti PDF icon HCL 019-12.02.2018.pdf
HCL 018-12.02.2018 privind revocarea HCL 009-09.01.2018 privind inscrierea in inventarul bunurilor apartinand Domeniului Privat a suprafetei de teren de 250 mp - sat Barticesti PDF icon HCL 018-12.02.2018.pdf
HCL 017-12.02.2018 privind modificarea HCL 65-29.11.2017 privind impozitele si taxele locale aplicabile in anul 2018 PDF icon HCL 017-12.02.2018.pdf
HCL 016-12.02.2018 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018 PDF icon HCL 016-12.02.2018.pdf
HCL 015-12.02.2018 privind scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale pentru persoanele juridice care desfasoara activitati cu caracter social PDF icon HCL 015 - 12.02.2018.pdf

Pages