Hotărâri ale Consiliului Local - Arhiva

Titlu Sumar Fișier atașat
Hot CL051-24.08.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta PDF icon HCL 051-24.08.2017.pdf
Hot CL050-24.08.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 PDF icon HCL 050-24.08.2017.pdf
Hot CL049-24.08.2017 privind aprobarea programului de aprovizionare a polulatiei cu produse rationalizate in caz de mobilizare si razboi PDF icon HCL 049-24.08.2017.pdf
Hot CL043-10.07.2017 privind modificarea si completarea inventariului domeniului public al Comunei Botesti PDF icon HCL 042-10.07.2017.pdf
Hot CL041-10.07.2017 privind incetarea mandatului de consilier local PDF icon HCL 041-10.07.2017.pdf
Hot CL040-30.06.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 PDF icon HCL 040-30.06.2017.pdf
Hot CL070-20.12.2017 privind organizarea retelei scolare in Comuna Botesti in anul scolar 2018-2019 PDF icon HCL 070-20.12.2017.pdf
Hot CL069-20.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza incepand cu data de 01.01.2018 pentru functionarii publici si personalul contractual PDF icon HCL 069-20.12.2017.pdf
Hot CL068-20.12.2017 privind acordarea de daruri si prime cu ocazia sarbatorilor de iarna PDF icon HCL 068-20.12.2017.pdf
Hot CL067-20.12.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 PDF icon HCL 067-20.12.2017.pdf
Hot CL066-20.12.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta PDF icon HCL 066-20.12.2017.pdf
Hot CL065-29.11.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 PDF icon HCL 065-29.11.2017.pdf
Hot CL064-29.11.2017 privind actualizarea programului anual de achizitii publice PDF icon HCL 064-29.11.2017.pdf
Hot CL063-29.11.2017 privind aprobarea inscrierii in inventarul domeniului privat a suprafetei de 700 mp sat Barticesti PDF icon HCL 063-29.11.2017.pdf
Hot CL062-29.11.2017 privind aprobarea sumei de 3.000 lei din bugetul local pentru organizarea manifestarii "Sfantul Neculai - hramul satului Botesti" PDF icon HCL 062-29.11.2017.pdf
Hot CL061-29.11.2017 privind acordarea mandatului special in vederea expirmarii votului n AGA ARACIS si aprobarea act ad 19 si 20 PDF icon HCL 061-29.11.2017.pdf
Hot CL060-29.11.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 PDF icon HCL 060-29.11.2017.pdf
Hot CL048-27.07.2017 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul compartimentului de specialitate al primarului PDF icon HCL 048-27.07.2017.pdf
Hot CL047-27.07.2017 privind modificarea tarifului de colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere PDF icon HCL 047-27.07.2017.pdf
Hot CL046-27.07.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Reabilitare si restaurare Monumentul eroilor Barticesti" PDF icon HCL 046-27.07.2017.pdf

Pages