Hotărâri ale Consiliului Local - Arhiva

Titlu Sumar Fișier atașat
Hot CL003-31.01.2017 privind aprobarea devizului general si cota de cofinantare obiectiv investitii "Infiintare retea de canalizare si statie de epurare in comuna Botesti" PDF icon HCL003-31.01.2017.pdf
Hot CL002-31.01.2017 privind asigurarea finantarii de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli ce nu se finanteaza de la bugetul de stat PDF icon HCL002-31.01.2017.pdf
Hot CL001-31.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-econimici investitie "Modernizare drumuri in satele Botesti, Barticesti, Nisiporesti" PDF icon HCL001-31.01.2017.pdf
Hot CL059-14.12.2016 privind aprobarea mandatului special al reprezentantului ARSACIS PDF icon HCL059-14.12.2016.pdf
Hot CL058-14.12.2016 privind modificarea organigramei si statului de functii a aparatului de specialitate a primarului PDF icon HCL058-14.12.2016.pdf
Hot CL057-14.12.2016 privind aprobarea devizului general investitie "Dotari camere spraveghere - sistem de televiziune cu circuit inchis" PDF icon HCL057-14.12.2016.pdf
Hot CL056-14.12.2016 privind rectificarea bugetului local PDF icon HCL056-14.12.2016.pdf
Hot CL055-10.11.2016 privind desemnarea reprezentantului Comunei Botesti la ARSACIS PDF icon HCL055-10.11.2016.pdf
Hot CL054-10.11.2016 privind aprobarea actelor aditionale 14,15,16 - ARSACIS PDF icon HCL054-10.11.2016.pdf
Hot CL053-10.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investtii "Sistem de televiziune cu circuit inchis" PDF icon HCL053-10.11.2016.pdf
Hot CL052-10.11.2016 privind infiintarea Serviciului de gospodarire comunala la nivelul Comunei Botesti PDF icon HCL052-10.11.2016.pdf
Hot CL051-10.11.2016 privind modificarea prin act aditional a contractului de concesiune incheiat cu SC MYLJER COMPANY SRL PDF icon HCL051-10.11.2016.pdf
Hot CL050-10.11.2016 privind aprobarea regulamentului de functionare a Consiliului Local Botesti PDF icon HCL050-10.11.2016.pdf
Hot CL049-10.11.2016 privind rectificarea bugetului local PDF icon HCL049-10.11.2016.pdf
Hot CL048-10.11.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta PDF icon HCL048-10.11.2016.pdf
Hot CL047-30.09.206 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului PDF icon HCL047-30.09.2016.pdf
Hot CL045-30.09.2016 privind rectificarea bugetului local PDF icon HCL045-30.09.2016.pdf
Hot CL044-10.09.2016 privind aprobarea devizului general si cota de cofinantare obiectiv investitii "Infiintare retea de canalizare si statie de epurare in comuna Botesti" PDF icon HCL044-10.09.2016.pdf
Hot CL043-29.08.2016 privind aprobarea instalarii unui sistem de supraveghere video PDF icon HCL043-29.08.2016.pdf
Hot CL042-29.08.2016 privind aprobarea scoaterii din evidenta fiscala a unor debite rezultate din amenzi PDF icon HCL042-29.08.2016.pdf

Pages