Hotărâri ale Consiliului Local - Arhiva

Titlu Sumar Fișier atașat
Hot CL065-29.11.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 PDF icon HCL 065-29.11.2017.pdf
Hot CL064-29.11.2017 privind actualizarea programului anual de achizitii publice PDF icon HCL 064-29.11.2017.pdf
Hot CL063-29.11.2017 privind aprobarea inscrierii in inventarul domeniului privat a suprafetei de 700 mp sat Barticesti PDF icon HCL 063-29.11.2017.pdf
Hot CL062-29.11.2017 privind aprobarea sumei de 3.000 lei din bugetul local pentru organizarea manifestarii "Sfantul Neculai - hramul satului Botesti" PDF icon HCL 062-29.11.2017.pdf
Hot CL061-29.11.2017 privind acordarea mandatului special in vederea expirmarii votului n AGA ARACIS si aprobarea act ad 19 si 20 PDF icon HCL 061-29.11.2017.pdf
Hot CL060-29.11.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 PDF icon HCL 060-29.11.2017.pdf
Hot CL048-27.07.2017 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul compartimentului de specialitate al primarului PDF icon HCL 048-27.07.2017.pdf
Hot CL047-27.07.2017 privind modificarea tarifului de colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere PDF icon HCL 047-27.07.2017.pdf
Hot CL046-27.07.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Reabilitare si restaurare Monumentul eroilor Barticesti" PDF icon HCL 046-27.07.2017.pdf
Hot CL045-27.07.2017 privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii "Modernizare drumuri de interes local in Comuna Botesti" PDF icon HCL 045-27.07.2017.pdf
Hot CL044-27.07.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 PDF icon HCL 044-27.07.2017.pdf
Hot CL043-27.07.2017 privind validarea mandatului de consilier local PDF icon HCL 043-27.07.2017.pdf
Hot CL039-14.06.2017 privind aprobarea obiectivului de investitie "Completare la sistemul de alimentare cu apa a Comunei Botesti cu rezervor de apa pentru stingere incendii" PDF icon HCL 039-14.06.2017.pdf
Hot CL038-14.06.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 PDF icon HCL 038-14.06.2017.pdf
Hot CL037-26.05.2017 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren neproductiv in suprafata de 11.959 mp PDF icon HCL 037-26.05.2017.pdf
Hot CL036-26.05.2017 privind aprobarea strategiei anuale si a programului de achizitii publice a comunei pentru anul 2017 PDF icon HCL 036-26.05.2017.pdf
Hot CL035-26.05.2017 privind aprobarea executiei bugetare pe sectiunea de functionare si dezvoltare ale bugetului local anul 2017 PDF icon HCL 035-26.05.2017.pdf
Hot CL034-26.05.2017 privind aprobarea contului de executie a bugetului lucal al comunei la sfarsitul anului 2016 PDF icon HCL 034-26.05.2017.pdf
Hot CL033-08.05.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 PDF icon HCL 033-08.05.2017.pdf
Hot CL032-08.05.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta PDF icon HCL 032-08.05.2017.pdf

Pages