Hotărâri ale Consiliului Local - Arhiva

Titlu Sumar Fișier atașat
Hot CL023-21.03.2017 privind aprobarea investitiei "Restaurarea Monument Eroi Sat Barticesti" PDF icon HCL023-21.03.2017.pdf
Hot CL022-21.03.2017 privind aprobarea programului de masuri privind igienizarea comunei si a cursurilor de apa PDF icon HCL022-21.03.2017.pdf
Hot CL021-17.03.2017 privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren neproductiv in suprafata de 30.000 mp PDF icon HCL021-17.03.2017.pdf
Hot CL020-17.03.2017 privind concesionarea prin incredintare directa a a unei suprafete de 1000 mp teren neproductiv PDF icon HCL020-17.03.2017.pdf
Hot CL019-17.03.2017 privind aprobarea insusirii rezultatului inventarierii anuale a bunurilor aflate in patrimoniul public si privat PDF icon HCL019-17.03.2017.pdf
Hot CL018-17.03.2017 privind ocuparea terenurilor prin constituirea dreptului de uz si servitute catre DELGAZ GRID SA PDF icon HCL018-17.03.2017.pdf
Hot CL017-17.03.2017 privind aprobarea numarului de posturi de asistent de asistent personal al persoanei cu handicap PDF icon HCL017-17.03.2017.pdf
Hot CL016-17.03.2017 privind aprobarea planului de paza pe anul 2017 in comuna Botesti PDF icon HCL016-17.03.2017.pdf
Hot CL015-17.03.2017 privind aprobarea planului de actiuni pentru repartizarea orelor de munca catre beneficiarii de ajutor social PDF icon HCL015-17.03.2017.pdf
Hot CL014-17.03.2017 privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale PDF icon HCL014-17.03.2017.pdf
Hot CL013-17.03.2017 privind acordarea unor drepturi personalului din cadrul SVSU PDF icon HCL013-17.03.2017.pdf
Hot CL012-24.02.2017 privind aprobarea investitiei "Modernizare sistem de iluminat public in Comuna Botesti" PDF icon HCL012-24.02.2017.pdf
Hot CL011-24.02.2017 privind aprobarea organigramei si statului de functii a aparatului de specialitate a primarului PDF icon HCL011-24.02.2017.pdf
Hot CL010-24.02.2017 privind organizarea retelei scolare in Comuna Botesti in anul scolar 2017-2018 PDF icon HCL010-24.02.2017.pdf
Hot CL009-24.02.2017 privind aprobarea investitiei "Modernizare drumuri de interes local in Comuna Botesti" PDF icon HCL009-24.02.2017.pdf
Hot CL008-24.02.2017 privind aprobarea indicatorilor investitiei "Amenajare exterioara, racord utilitati sediu primarie comuna Botesti" PDF icon HCL008-24.02.2017.pdf
Hot CL007-24.02.2017 privind aprobarea indicatorilor investitiei "Reparatii capitale Scoala Gimnaziala Barticesti" PDF icon HCL007-24.02.2017.pdf
Hot CL006-24.02.2017 privind aprobarea indicatorilor investitiei "Modernizare drumuri exploatare agricola comuna Botesti" PDF icon HCL006-24.02.2017.pdf
Hot CL005-24.02.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta PDF icon HCL005-24.02.2017.pdf
Hot CL004-31.01.2017 privind aprobarea finantarii de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat PDF icon HCL004-31.01.2017.pdf

Pages