Hotărâri ale Consiliului Local - Arhiva

Titlu Sumar Fișier atașat
HCL073-10.12.2018 privind aprobare nota de renuntare si lista lucrari suplimentare reparatii curente Casa Tineretului Nisiporesti PDF icon HCL073-10.12.2018.pdf
HCL072-10.12.2018 privind acordarea de daruri si prime cu ocazia sarbatorilor de iarna PDF icon HCL072-10.12.2018.pdf
HCL071-10.12.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei pentru anul 2018 PDF icon HCL071-10.12.2018.pdf
HCL070-10.12.2018 privind acordarea mandatului special in AGA ARACIS PDF icon HCL070-10.12.2018.pdf
HCL069-10.12.2018 privind completarea si actualizarea nomenclatorului stradal al Comunei Botesti PDF icon HCL069-10.12.2018.pdf
HCL068-10.12.2018 privind aprobarea situatiei terenurilor intravilane disponibile, sprijin acordat tinerilor pentru construire de locuinte PDF icon HCL068-10.12.2018.pdf
HCL067-10.12.2018 privind vanzarea prin negociere directa a terenului in suprafata de 2670mp - Abajur, Bavi, Barticesti PDF icon HCL067-10.12.2018.pdf
HCL066-10.12.2018 privind inscrirerea utilajului "Buldoexcavator CATERPILAR-434-F2" in domeniul privat al comunei PDF icon HCL066-10.12.2018.pdf
HCL065-08.11.2018 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2019 PDF icon HCL065-08.11.2018.pdf
HCL064-08.11.2018 privind aprobarea inscrierii in domeniul privat a suprafetei de 4386 mp situat in intravilanul satului Nisiporesti PDF icon HCL064-08.11.2018.pdf
HCL063-08.11.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei pentru anul 2018 PDF icon HCL063-08.11.2018.pdf
HCL062-29.10.2018 privind zonarea fiscala a teritoriului Comunei Botesti PDF icon HCL062-29.10.2018.pdf
HCL061-29.10.2018 privind aprobarea realizarii studiului de fezabilitate ”Infiintare retea distributie gaze naturale in Comuna Botesti” PDF icon HCL061-29.10.2018.pdf
HCL060-27.09.2018 privind demareare procedurilor studului de fezabilitate ”Modernizare infrastructura rutiera de interes local” PDF icon HCL060-27.09.2018.pdf
HCL059-27.09.2018 privind aprobarea demararii procedurilor studiului de fezabilitate ”Torent Manastire si construire pod pe DC103 punct Spital Barticesti” PDF icon HCL059-27.09.2018.pdf
HCL058-27.09.2018 privind aprobarea suprafetei de pasune apartinand Domeniului Privat al Comunei Botesti PDF icon HCL058-27.09.2018.pdf
HCL057-27.09.2018 privind acceptarea interconectarii sistemului de canalizare al Comunei Ciohorani cu sistemul de canaliare al Comunei Botesti PDF icon HCL057-27.09.2018.pdf
HCL056-27.09.2018 privind modificarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului PDF icon HCL056-27.09.2018.pdf
HCL055-27.09.2018 privind alocarea sumelor din bugetul local pentru sustinerea cultelor PDF icon HCL055-27.09.2018.pdf
HCL054-27.09.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei pentru anul 2018 PDF icon HCL054-27.09.2018.pdf

Pages