Hotărâri ale Consiliului Local - Arhiva

Titlu Sumar Fișier atașat
Hot CL057-31.10.2017 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate a primarului PDF icon HCL 057-31.10.2017.pdf
Hot CL056-31.10.2017 privind aprobarea suprafetei de pasune apartinand domeniului privat al comunei PDF icon HCL 056-31.10.2017.pdf
Hot CL055-31.10.2017 privind aprobarea suprafetei de pasune apartinand domeniului privat al comunei PDF icon HCL 055-31.10.2017.pdf
Hot CL054-31.10.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 PDF icon HCL 054-31.10.2017.pdf
Hot CL053-28.09.2017 privind aprobarea devizului general obiectiv investitii "Construire sediu primarie, continuare lucrari cu modificare proiect initial" PDF icon HCL 053-28.09.2017.pdf
Hot CL052-28.09.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 PDF icon HCL 052-28.09.2017.pdf
Hot CL051-24.08.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta PDF icon HCL 051-24.08.2017.pdf
Hot CL050-24.08.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 PDF icon HCL 050-24.08.2017.pdf
Hot CL049-24.08.2017 privind aprobarea programului de aprovizionare a polulatiei cu produse rationalizate in caz de mobilizare si razboi PDF icon HCL 049-24.08.2017.pdf
Hot CL043-10.07.2017 privind modificarea si completarea inventariului domeniului public al Comunei Botesti PDF icon HCL 042-10.07.2017.pdf
Hot CL041-10.07.2017 privind incetarea mandatului de consilier local PDF icon HCL 041-10.07.2017.pdf
Hot CL040-30.06.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 PDF icon HCL 040-30.06.2017.pdf
Hot CL070-20.12.2017 privind organizarea retelei scolare in Comuna Botesti in anul scolar 2018-2019 PDF icon HCL 070-20.12.2017.pdf
Hot CL069-20.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza incepand cu data de 01.01.2018 pentru functionarii publici si personalul contractual PDF icon HCL 069-20.12.2017.pdf
Hot CL068-20.12.2017 privind acordarea de daruri si prime cu ocazia sarbatorilor de iarna PDF icon HCL 068-20.12.2017.pdf
Hot CL067-20.12.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 PDF icon HCL 067-20.12.2017.pdf
Hot CL066-20.12.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta PDF icon HCL 066-20.12.2017.pdf
Hot CL065-29.11.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 PDF icon HCL 065-29.11.2017.pdf
Hot CL064-29.11.2017 privind actualizarea programului anual de achizitii publice PDF icon HCL 064-29.11.2017.pdf
Hot CL063-29.11.2017 privind aprobarea inscrierii in inventarul domeniului privat a suprafetei de 700 mp sat Barticesti PDF icon HCL 063-29.11.2017.pdf

Pages