Hotărâri ale Consiliului Local - Arhiva

Titlu Sumar Fișier atașat
Hot. CL 10/05.02.2015 privind aprobarea obiectivului de investitii "Infiintare retea de canalizare si statie de epurare in Comuna Botesti" PDF icon hotCL 10-05.02.2015.pdf
Hot. CL 09/05.02.2015 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri si terenul aferent a voluntarilor din cadrul SVSU PDF icon hotCL 09-05.02.2015.pdf
Hot. CL 08/05.02.2015 privind alipirea a doua suprafete de teren situate in intravilanul satului Nisiporesti, apartinand Domeniului Public PDF icon hotCL 08-05.02.2015.pdf
Hot. CL 07/05.02.2015 privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii al Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Botesti PDF icon hotCL 07-05.02.2015.pdf
Hot. CL 06/05.02.2015 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2015 PDF icon hotCL 06-05.02.2015.pdf
Hot. CL 05/23.01.2015 privind inchirierea unor terenuri pasuni comunale, apartinand domeniului privat al Comunei Botesti PDF icon hotCL 05-23.01.2015.pdf
Hot. CL 04/23.01.2015 privind aprobarea strategiei locale cu privire la functionarea serviciului de salubrizare in Comuna Botesti PDF icon hotCL 04-23.01.2015.pdf
Hot. CL 03/23.01.2015 privind aprobarea planului de paza pe anul 2015 in Comuna Botesti PDF icon hotCL 03-23.01.2015.pdf
Hot. CL 02/23.01.2015 privind aprobarea planului de actiuni pentru repartizarea orelor de munca catre beneficiarii de ajutor social PDF icon hotCL 02-23.01.2015.pdf
Hot. CL 01/23.01.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta PDF icon hotCL 01-23.01.2015.pdf
Hotarârea CL nr. 62 din 22.12.2014 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2015 In data de 22.12.2014 au fost stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 62 impozitele şi taxele locale valabile pentru anul 2015 PDF icon Hot 62-22.12.2014 impozite si taxe locale 2015.pdf, PDF icon anexa nr.2-2015.pdf, PDF icon anexa nr.3-2015.pdf, PDF icon anexa nr.4-2015.pdf, PDF icon anexa nr.5-2015.pdf
Hotararea nr.76/23.12.2013 privind taxele si impozitele locale pentru anul 2014 PDF icon Hot 76-23.12.2013 impozite si taxe locale.pdf, PDF icon hot 76-23.12.2013 a1.pdf, PDF icon hot 76-23.12.2013 a3.pdf, PDF icon hot 76-23.12.2013 a4.pdf, PDF icon hot 76-23.12.2013 a5.pdf
Hotărârea nr. 20/23.08.2012 privind rectificarea Bugetului Local PDF icon HOT-2012-020.pdf
Hotărârea nr. 19/28.07.2012 privind desemnarea unui reprezentant în cadrul Asoc. Dezv. Intracomunitară "ECONEAMȚ" PDF icon HOT-2012-019.pdf
Hotărârea nr. 18/25.07.2012 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local PDF icon HOT-2012-018.pdf
Hotărârea nr. 17/25.07.2012 privind rectificarea Bugetului Local PDF icon HOT-2012-017.pdf
Hotărârea nr. 16/22.07.2012 privind încetarea mandatului de viceprimar PDF icon HOT-2012-016.pdf

Pages