Hotărâri ale Consiliului Local - Arhiva

Titlu Sumar Fișier atașat
Hot. CL 11/05.02.2015 privind aprobarea proiectului investitiei "Extindere corp de cladire, amenajare grup sanitar si CT, modernizare instalatii incalzire corp B Liceul Nisiporesti" PDF icon hotCL 11-05.02.2015.pdf
Hot. CL 10/05.02.2015 privind aprobarea obiectivului de investitii "Infiintare retea de canalizare si statie de epurare in Comuna Botesti" PDF icon hotCL 10-05.02.2015.pdf
Hot. CL 09/05.02.2015 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri si terenul aferent a voluntarilor din cadrul SVSU PDF icon hotCL 09-05.02.2015.pdf
Hot. CL 08/05.02.2015 privind alipirea a doua suprafete de teren situate in intravilanul satului Nisiporesti, apartinand Domeniului Public PDF icon hotCL 08-05.02.2015.pdf
Hot. CL 07/05.02.2015 privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii al Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Botesti PDF icon hotCL 07-05.02.2015.pdf
Hot. CL 06/05.02.2015 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2015 PDF icon hotCL 06-05.02.2015.pdf
Hot. CL 05/23.01.2015 privind inchirierea unor terenuri pasuni comunale, apartinand domeniului privat al Comunei Botesti PDF icon hotCL 05-23.01.2015.pdf
Hot. CL 04/23.01.2015 privind aprobarea strategiei locale cu privire la functionarea serviciului de salubrizare in Comuna Botesti PDF icon hotCL 04-23.01.2015.pdf
Hot. CL 03/23.01.2015 privind aprobarea planului de paza pe anul 2015 in Comuna Botesti PDF icon hotCL 03-23.01.2015.pdf
Hot. CL 02/23.01.2015 privind aprobarea planului de actiuni pentru repartizarea orelor de munca catre beneficiarii de ajutor social PDF icon hotCL 02-23.01.2015.pdf
Hot. CL 01/23.01.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta PDF icon hotCL 01-23.01.2015.pdf
Hotararea nr.76/23.12.2013 privind taxele si impozitele locale pentru anul 2014 PDF icon Hot 76-23.12.2013 impozite si taxe locale.pdf, PDF icon hot 76-23.12.2013 a1.pdf, PDF icon hot 76-23.12.2013 a3.pdf, PDF icon hot 76-23.12.2013 a4.pdf, PDF icon hot 76-23.12.2013 a5.pdf
Hotărârea nr. 20/23.08.2012 privind rectificarea Bugetului Local PDF icon HOT-2012-020.pdf
Hotărârea nr. 19/28.07.2012 privind desemnarea unui reprezentant în cadrul Asoc. Dezv. Intracomunitară "ECONEAMȚ" PDF icon HOT-2012-019.pdf
Hotărârea nr. 18/25.07.2012 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local PDF icon HOT-2012-018.pdf
Hotărârea nr. 17/25.07.2012 privind rectificarea Bugetului Local PDF icon HOT-2012-017.pdf
Hotărârea nr. 16/22.07.2012 privind încetarea mandatului de viceprimar PDF icon HOT-2012-016.pdf

Pages