Hotărâri ale Consiliului Local - Arhiva

Titlu Sumar Fișier atașat
Hotararea CL 057 - 22.12.2015 privind aprobarea indicatorilor si a documentatiei - faza proiect tehnic- detalii de executie obiect investitii PDF icon HCL57 - 22.12.2015.pdf
Hotararea CL 056 - 22.12.2015 privind aprobarea luarii in administrare a platformelor de colectare a deseurilor PDF icon HCL56 - 22.12.2015.pdf
Hotararea CL 055 - 22.12.2015 privind rectificarea bugetului local al comunei pentru anul 2015 PDF icon HCL55 - 22.12.2015.pdf
Hotararea CL 054 - 09.12.2015 privind aprobarea nr de posturi de asistent personal pentru anul 2016 PDF icon HCL54 - 09.12.2015.pdf
Hotararea CL 053 - 09.12.2015 privind rectificarea bugetului local al comunei pentru anul 2015 PDF icon HCL53 - 09.12.2015.pdf
Hotararea CL 052 - 09.12.2015 privind validarea mandatului de consilier pentru ILIES ANGELA PDF icon HCL52 - 09.12.2015.pdf
Hotararea CL 051 - 09.12.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta PDF icon HCL51 - 09.12.2015.pdf
Hotararea CL 050 - 13.11.2015 privind aprobarea devizului general al investitiei de amenajarea exterioara sediu primarie PDF icon HCL50-13.11.2015.pdf
Hotararea CL 049 - 13.11.2015 privind rectificarea bugetului local al comunei pentru anul 2015 PDF icon HCL49-13.11.2015.pdf
Hotararea CL 034 - 31.07.2015 privind efectuarea unui schimb de imobile intre Comuna Botesti si Zapodeanu Ioan PDF icon hot 034 - 31.07.2015.pdf
Hotararea CL 033 - 31.07.2015 privind aprobarea regulamentului de functionare si organizare a aparatului de specialitate al primarului PDF icon hot 033 - 31.07.2015.pdf
HotarareaCL 032 - 31.07.2015 privind aprobarea procedurii de achizitie consultanta proiect "Modernizare drumuri de exploatare agricola" PDF icon hot 032 - 31.07.2015.pdf
Hot. CL 16/27.02.2015 privind aprobarea planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale PDF icon hotCL-16-27.02.2015.pdf
Hot. CL 15/27.02.2015 privind aprobarea aderarii Comunei Botesti la GAL Iasi Sud-Vest PDF icon hotCL-15-27.02.2015.pdf
Hot. CL 14/27.03.2015 privind asocierea si participarea UAT la GAL "Valea Siretului" PDF icon hotCL-14-27.02.2015.pdf
Hot. CL 13/05.02.2015 privind aprobarea incheierii unui act aditional la Conventia de colaborare aprobata prin HCL 15/2014 - PDF icon hotCL 13-05.02.2015.pdf
Hot. CL 12/05.02.2015 privind aprobarea planului de analiza si acoperirea riscurilor teritoriale Comuna Botesti PDF icon hotCL 12-05.02.2015.pdf
Hot. CL 11/05.02.2015 privind aprobarea proiectului investitiei "Extindere corp de cladire, amenajare grup sanitar si CT, modernizare instalatii incalzire corp B Liceul Nisiporesti" PDF icon hotCL 11-05.02.2015.pdf
Hot. CL 10/05.02.2015 privind aprobarea obiectivului de investitii "Infiintare retea de canalizare si statie de epurare in Comuna Botesti" PDF icon hotCL 10-05.02.2015.pdf
Hot. CL 09/05.02.2015 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri si terenul aferent a voluntarilor din cadrul SVSU PDF icon hotCL 09-05.02.2015.pdf

Pages