Hotărâri ale Consiliului Local - Arhiva

Titlu Sumar Fișier atașat
Hotararea CL 051 - 09.12.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta PDF icon HCL51 - 09.12.2015.pdf
Hotararea CL 050 - 13.11.2015 privind aprobarea devizului general al investitiei de amenajarea exterioara sediu primarie PDF icon HCL50-13.11.2015.pdf
Hotararea CL 049 - 13.11.2015 privind rectificarea bugetului local al comunei pentru anul 2015 PDF icon HCL49-13.11.2015.pdf
Hotararea CL 034 - 31.07.2015 privind efectuarea unui schimb de imobile intre Comuna Botesti si Zapodeanu Ioan PDF icon hot 034 - 31.07.2015.pdf
Hotararea CL 033 - 31.07.2015 privind aprobarea regulamentului de functionare si organizare a aparatului de specialitate al primarului PDF icon hot 033 - 31.07.2015.pdf
HotarareaCL 032 - 31.07.2015 privind aprobarea procedurii de achizitie consultanta proiect "Modernizare drumuri de exploatare agricola" PDF icon hot 032 - 31.07.2015.pdf
Hot. CL 16/27.02.2015 privind aprobarea planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale PDF icon hotCL-16-27.02.2015.pdf
Hot. CL 15/27.02.2015 privind aprobarea aderarii Comunei Botesti la GAL Iasi Sud-Vest PDF icon hotCL-15-27.02.2015.pdf
Hot. CL 14/27.03.2015 privind asocierea si participarea UAT la GAL "Valea Siretului" PDF icon hotCL-14-27.02.2015.pdf
Hot. CL 13/05.02.2015 privind aprobarea incheierii unui act aditional la Conventia de colaborare aprobata prin HCL 15/2014 - PDF icon hotCL 13-05.02.2015.pdf
Hot. CL 12/05.02.2015 privind aprobarea planului de analiza si acoperirea riscurilor teritoriale Comuna Botesti PDF icon hotCL 12-05.02.2015.pdf
Hot. CL 11/05.02.2015 privind aprobarea proiectului investitiei "Extindere corp de cladire, amenajare grup sanitar si CT, modernizare instalatii incalzire corp B Liceul Nisiporesti" PDF icon hotCL 11-05.02.2015.pdf
Hot. CL 10/05.02.2015 privind aprobarea obiectivului de investitii "Infiintare retea de canalizare si statie de epurare in Comuna Botesti" PDF icon hotCL 10-05.02.2015.pdf
Hot. CL 09/05.02.2015 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri si terenul aferent a voluntarilor din cadrul SVSU PDF icon hotCL 09-05.02.2015.pdf
Hot. CL 08/05.02.2015 privind alipirea a doua suprafete de teren situate in intravilanul satului Nisiporesti, apartinand Domeniului Public PDF icon hotCL 08-05.02.2015.pdf
Hot. CL 07/05.02.2015 privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii al Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Botesti PDF icon hotCL 07-05.02.2015.pdf
Hot. CL 06/05.02.2015 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2015 PDF icon hotCL 06-05.02.2015.pdf
Hot. CL 05/23.01.2015 privind inchirierea unor terenuri pasuni comunale, apartinand domeniului privat al Comunei Botesti PDF icon hotCL 05-23.01.2015.pdf
Hot. CL 04/23.01.2015 privind aprobarea strategiei locale cu privire la functionarea serviciului de salubrizare in Comuna Botesti PDF icon hotCL 04-23.01.2015.pdf
Hot. CL 03/23.01.2015 privind aprobarea planului de paza pe anul 2015 in Comuna Botesti PDF icon hotCL 03-23.01.2015.pdf

Pages