Hotărâri ale Consiliului Local - Arhiva

Titlu Sumar Fișier atașat
Hot CL028-21.03.2016 privind implementarea proiectului "Modernizare drumuri de exploatare agricola in Comuna Botesti" PDF icon Hot CL028-21.03.2016.pdf
Hot CL027-21.03.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta PDF icon Hot CL027-21.03.2016.pdf
HCL 26 - 29.02.2016 aprobarea consumului total anual pentru autoturismul din dotare PDF icon hcl26-29.02.2016.pdf
HCL 25 - 29.02.2016 aprobarea valorii contractului "Reparatii capitale Scoala Gimnaziala Barticesti - refacere sarpanta si invelitoare, inclusiv anexa scolii" PDF icon hcl25-29.02.2016.pdf
HCL 24 - 29.02.2016 aprobarea valorii contractului "Extindere corp cladire cu amenajare grupuri sanitare si centrala termica, reabilitare instalatii incalzire Liceul Tehnologic Nisiporesti - corp B" PDF icon hcl24-29.02.2016.pdf
HCL 23 - 29.02.2016 aprobarea organigramei si al statului de functii al aparatului de specialitate al primarului Comunei Botesti PDF icon hcl23-29.02.2016.pdf
HCL 22 - 29.02.2016 privind aprobarea de denumiri de strazi pentru localitatile componente ale Comunei Botesti PDF icon hcl22-29.02.2016.pdf
HCL 21 - 29.02.2016 aderarea Comunei Botesti la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi ARSACIS PDF icon hcl21-29.02.2016.pdf
HCL 20 - 29.02.2016 stabilire domenii servicii publice pentru persoanele care au savarsit infractiuni care vor presta munca neremunerata in folosul comunitatii PDF icon hcl20-29.02.2016.pdf
HCL 19 - 29.02.2016 privind rectificarea bugetului local al comunei pentru anul 2016 PDF icon hcl19-29.02.2016.pdf
HCL 18 - 29.02.2016 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor din familii defavorizate L 248/2015 PDF icon hcl18-29.02.2016.pdf
HCL 17- 29.02.2016 privind inventarierea anuala a bunurilor apartinand domeniului public si privat al Comunei Botesti PDF icon hcl17-29.02.2016.pdf
HCL 16-29.01.2016 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2016 PDF icon hcl16-29.01.2016.pdf
HCL 15-29.01.2016 privind aprobarea initierii demersurilor intocmirii studiului de fezabilitate pentru proiectul "Modernizare drumuri satesti in Comuna Botesti" PDF icon hcl15-29.01.2016.pdf
HCL 14-29.01.2016 privind atriburea in folosinta gratuita a unui teren de 3 mp catre E-ON Distributie PDF icon hcl14-29.01.2016.pdf
HCL 13-29.01.2016 aprobarea retelei scolare din Comuna Botesti pentru anul scolar 2016-2017 PDF icon hcl13-29.01.2016.pdf
HCL 12-29.01.2016 aprobarea planului de actiuni pentru repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii de ajutor social PDF icon hcl12-29.01.2016.pdf
HCL 11-29.01.2016 aprobarea planului de paza pentru anul 2016, comuna Botesti PDF icon hcl11-29.01.2016.pdf
HCL 10-29.01.2016 aprobare privind reorganizarea, organigrama si componenta SVSU PDF icon hcl10-29.01.2016.pdf
HCL 09-29.01.2016 aprobarea planului de analiza si acoperirea riscurilor teritoriale Comuna Botesti PDF icon hcl09.29.01.2016.pdf

Pages