Hotărâri ale Consiliului Local - Arhiva

Titlu Sumar Fișier atașat
HCL 15-29.01.2016 privind aprobarea initierii demersurilor intocmirii studiului de fezabilitate pentru proiectul "Modernizare drumuri satesti in Comuna Botesti" PDF icon hcl15-29.01.2016.pdf
HCL 14-29.01.2016 privind atriburea in folosinta gratuita a unui teren de 3 mp catre E-ON Distributie PDF icon hcl14-29.01.2016.pdf
HCL 13-29.01.2016 aprobarea retelei scolare din Comuna Botesti pentru anul scolar 2016-2017 PDF icon hcl13-29.01.2016.pdf
HCL 12-29.01.2016 aprobarea planului de actiuni pentru repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii de ajutor social PDF icon hcl12-29.01.2016.pdf
HCL 11-29.01.2016 aprobarea planului de paza pentru anul 2016, comuna Botesti PDF icon hcl11-29.01.2016.pdf
HCL 10-29.01.2016 aprobare privind reorganizarea, organigrama si componenta SVSU PDF icon hcl10-29.01.2016.pdf
HCL 09-29.01.2016 aprobarea planului de analiza si acoperirea riscurilor teritoriale Comuna Botesti PDF icon hcl09.29.01.2016.pdf
HCL 08-29.01.2016 aprobarea acordarii unor drepturi pentru personalul SVSU PDF icon hcl08-29.01.2016.pdf
HCL 07-29.01.2016 aprobare alipire terenuri de 3.000 mp si 651 mp - intravilan Botesti, punct Primaria Noua PDF icon hcl07-29.01.2016.pdf
HCL 06-18.01.2016 aprobarea asigurarii finantarii proiectului de investitii "Infiintare retea canalizare si statie epurare Comuna Botesti" PDF icon hcl06-18.01.2016.pdf
HCL 05-18.01.2016 aprobarea indicatorilor proiectului de investitii "Infiintare retea canalizare si statie de epurare in Comuna Botesti" PDF icon hcl05-18.01.2016.pdf
HCL 04-18.01.2016 aprobarea asigurarii finantarii proiectului de investitii "Construire atelier scoala, racort utilitati, imprejmuire Liceul Tehnologic Nisiporesti" PDF icon hcl04-18.01.2016.pdf
HCL 03-18.01.2016 aprobarea indicatorilor proiectului de investitii "Construire atelier scoala, racord utilitati si imprejmuire Liceul Tehnologic Nisiporesti" PDF icon hcl03-18.01.2016.pdf
HCL 02-18.01.2016 aprobarea asigurarii finantarii proiectului de investitii "Modernizare drumuri in satele Botesti, Barticesti, Nisiporesti" PDF icon hcl02-18.01.2016.pdf
HCL 01-18.01.2016 aprobare actualizare indicatori investitie "Modernizare drumuri in satele Botesti, Barticesti, Nisiporesti" PDF icon hcl01-18.02.2016.pdf
Hotararea CL 057 - 22.12.2015 privind aprobarea indicatorilor si a documentatiei - faza proiect tehnic- detalii de executie obiect investitii PDF icon HCL57 - 22.12.2015.pdf
Hotararea CL 056 - 22.12.2015 privind aprobarea luarii in administrare a platformelor de colectare a deseurilor PDF icon HCL56 - 22.12.2015.pdf
Hotararea CL 055 - 22.12.2015 privind rectificarea bugetului local al comunei pentru anul 2015 PDF icon HCL55 - 22.12.2015.pdf
Hotararea CL 054 - 09.12.2015 privind aprobarea nr de posturi de asistent personal pentru anul 2016 PDF icon HCL54 - 09.12.2015.pdf
Hotararea CL 053 - 09.12.2015 privind rectificarea bugetului local al comunei pentru anul 2015 PDF icon HCL53 - 09.12.2015.pdf

Pages