Hotărâri ale Consiliului Local - Arhiva

Titlu Sumar Fișier atașat
Hot CL035 - 01.07.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta PDF icon Hot CL035-01.07.2016.pdf
Hot CL034 - 01.07.2016 privind constatarea consiliului local legal constituit PDF icon Hot CL034-01.07.2016.pdf
Hot CL033 - 01.07.2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali PDF icon Hot CL033-01.07.2016.pdf
Hot CL032 - 01.07.2016 privind alegerea comisiei de validare PDF icon Hot CL032-01.07.2016.pdf
Hot CL031 - 08.04.2016 privind aprobarea contului de executie a bugetului local PDF icon Hot CL031-08.04.2016.pdf
Hot CL030 - 08.04.2016 privind rectificare buget local PDF icon Hot CL030-08.04.2016.pdf
Hot CL029-21.03.2016 privind vanzarea prin negociere directa teren neproductiv 11870 mp PDF icon Hot CL029-21.03.2016.pdf
Hot CL028-21.03.2016 privind implementarea proiectului "Modernizare drumuri de exploatare agricola in Comuna Botesti" PDF icon Hot CL028-21.03.2016.pdf
Hot CL027-21.03.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta PDF icon Hot CL027-21.03.2016.pdf
HCL 26 - 29.02.2016 aprobarea consumului total anual pentru autoturismul din dotare PDF icon hcl26-29.02.2016.pdf
HCL 25 - 29.02.2016 aprobarea valorii contractului "Reparatii capitale Scoala Gimnaziala Barticesti - refacere sarpanta si invelitoare, inclusiv anexa scolii" PDF icon hcl25-29.02.2016.pdf
HCL 24 - 29.02.2016 aprobarea valorii contractului "Extindere corp cladire cu amenajare grupuri sanitare si centrala termica, reabilitare instalatii incalzire Liceul Tehnologic Nisiporesti - corp B" PDF icon hcl24-29.02.2016.pdf
HCL 23 - 29.02.2016 aprobarea organigramei si al statului de functii al aparatului de specialitate al primarului Comunei Botesti PDF icon hcl23-29.02.2016.pdf
HCL 22 - 29.02.2016 privind aprobarea de denumiri de strazi pentru localitatile componente ale Comunei Botesti PDF icon hcl22-29.02.2016.pdf
HCL 21 - 29.02.2016 aderarea Comunei Botesti la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi ARSACIS PDF icon hcl21-29.02.2016.pdf
HCL 20 - 29.02.2016 stabilire domenii servicii publice pentru persoanele care au savarsit infractiuni care vor presta munca neremunerata in folosul comunitatii PDF icon hcl20-29.02.2016.pdf
HCL 19 - 29.02.2016 privind rectificarea bugetului local al comunei pentru anul 2016 PDF icon hcl19-29.02.2016.pdf
HCL 18 - 29.02.2016 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor din familii defavorizate L 248/2015 PDF icon hcl18-29.02.2016.pdf
HCL 17- 29.02.2016 privind inventarierea anuala a bunurilor apartinand domeniului public si privat al Comunei Botesti PDF icon hcl17-29.02.2016.pdf
HCL 16-29.01.2016 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2016 PDF icon hcl16-29.01.2016.pdf

Pages