Hotărâri ale Consiliului Local - Arhiva

Titlu Sumar Fișier atașat
Hot CL056-14.12.2016 privind rectificarea bugetului local PDF icon HCL056-14.12.2016.pdf
Hot CL055-10.11.2016 privind desemnarea reprezentantului Comunei Botesti la ARSACIS PDF icon HCL055-10.11.2016.pdf
Hot CL054-10.11.2016 privind aprobarea actelor aditionale 14,15,16 - ARSACIS PDF icon HCL054-10.11.2016.pdf
Hot CL053-10.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investtii "Sistem de televiziune cu circuit inchis" PDF icon HCL053-10.11.2016.pdf
Hot CL052-10.11.2016 privind infiintarea Serviciului de gospodarire comunala la nivelul Comunei Botesti PDF icon HCL052-10.11.2016.pdf
Hot CL051-10.11.2016 privind modificarea prin act aditional a contractului de concesiune incheiat cu SC MYLJER COMPANY SRL PDF icon HCL051-10.11.2016.pdf
Hot CL050-10.11.2016 privind aprobarea regulamentului de functionare a Consiliului Local Botesti PDF icon HCL050-10.11.2016.pdf
Hot CL049-10.11.2016 privind rectificarea bugetului local PDF icon HCL049-10.11.2016.pdf
Hot CL048-10.11.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta PDF icon HCL048-10.11.2016.pdf
Hot CL047-30.09.206 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului PDF icon HCL047-30.09.2016.pdf
Hot CL045-30.09.2016 privind rectificarea bugetului local PDF icon HCL045-30.09.2016.pdf
Hot CL044-10.09.2016 privind aprobarea devizului general si cota de cofinantare obiectiv investitii "Infiintare retea de canalizare si statie de epurare in comuna Botesti" PDF icon HCL044-10.09.2016.pdf
Hot CL043-29.08.2016 privind aprobarea instalarii unui sistem de supraveghere video PDF icon HCL043-29.08.2016.pdf
Hot CL042-29.08.2016 privind aprobarea scoaterii din evidenta fiscala a unor debite rezultate din amenzi PDF icon HCL042-29.08.2016.pdf
Hot CL041-29.08.2016 privind rectificarea bugetului local PDF icon HCL041-29.08.2016.pdf
Hot CL040 - 08.07.2016 privind aprobarea cuantumului obligatiilor fiscale restante PDF icon Hot CL040-08.07.2016.pdf
Hot CL039 - 08.07.2016 privind rectificare buget local PDF icon Hot CL039-08.07.2016.pdf
Hot CL038 - 08.07.2016 privind aprobarea devizului general obiectiv investitii "Construire sediu primarie, continuare lucrari, modificare proiect" PDF icon Hot CL038-08.07.2016.pdf
Hot CL037 - 01.07.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate PDF icon Hot CL037-01.07.2016.pdf
Hot CL036 - 01.7.2016 privind alegerea viceprimariului PDF icon Hot CL036-01.07.2016.pdf

Pages