Hotărâri ale Consiliului Local - Arhiva

Titlu Sumar Fișier atașat
Hot CL010-24.02.2017 privind organizarea retelei scolare in Comuna Botesti in anul scolar 2017-2018 PDF icon HCL010-24.02.2017.pdf
Hot CL009-24.02.2017 privind aprobarea investitiei "Modernizare drumuri de interes local in Comuna Botesti" PDF icon HCL009-24.02.2017.pdf
Hot CL008-24.02.2017 privind aprobarea indicatorilor investitiei "Amenajare exterioara, racord utilitati sediu primarie comuna Botesti" PDF icon HCL008-24.02.2017.pdf
Hot CL007-24.02.2017 privind aprobarea indicatorilor investitiei "Reparatii capitale Scoala Gimnaziala Barticesti" PDF icon HCL007-24.02.2017.pdf
Hot CL006-24.02.2017 privind aprobarea indicatorilor investitiei "Modernizare drumuri exploatare agricola comuna Botesti" PDF icon HCL006-24.02.2017.pdf
Hot CL005-24.02.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta PDF icon HCL005-24.02.2017.pdf
Hot CL004-31.01.2017 privind aprobarea finantarii de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat PDF icon HCL004-31.01.2017.pdf
Hot CL003-31.01.2017 privind aprobarea devizului general si cota de cofinantare obiectiv investitii "Infiintare retea de canalizare si statie de epurare in comuna Botesti" PDF icon HCL003-31.01.2017.pdf
Hot CL002-31.01.2017 privind asigurarea finantarii de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli ce nu se finanteaza de la bugetul de stat PDF icon HCL002-31.01.2017.pdf
Hot CL001-31.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-econimici investitie "Modernizare drumuri in satele Botesti, Barticesti, Nisiporesti" PDF icon HCL001-31.01.2017.pdf
Hot CL059-14.12.2016 privind aprobarea mandatului special al reprezentantului ARSACIS PDF icon HCL059-14.12.2016.pdf
Hot CL058-14.12.2016 privind modificarea organigramei si statului de functii a aparatului de specialitate a primarului PDF icon HCL058-14.12.2016.pdf
Hot CL057-14.12.2016 privind aprobarea devizului general investitie "Dotari camere spraveghere - sistem de televiziune cu circuit inchis" PDF icon HCL057-14.12.2016.pdf
Hot CL056-14.12.2016 privind rectificarea bugetului local PDF icon HCL056-14.12.2016.pdf
Hot CL055-10.11.2016 privind desemnarea reprezentantului Comunei Botesti la ARSACIS PDF icon HCL055-10.11.2016.pdf
Hot CL054-10.11.2016 privind aprobarea actelor aditionale 14,15,16 - ARSACIS PDF icon HCL054-10.11.2016.pdf
Hot CL053-10.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investtii "Sistem de televiziune cu circuit inchis" PDF icon HCL053-10.11.2016.pdf
Hot CL052-10.11.2016 privind infiintarea Serviciului de gospodarire comunala la nivelul Comunei Botesti PDF icon HCL052-10.11.2016.pdf
Hot CL051-10.11.2016 privind modificarea prin act aditional a contractului de concesiune incheiat cu SC MYLJER COMPANY SRL PDF icon HCL051-10.11.2016.pdf
Hot CL050-10.11.2016 privind aprobarea regulamentului de functionare a Consiliului Local Botesti PDF icon HCL050-10.11.2016.pdf

Pages