Hotărâri ale Consiliului Local - Arhiva

Titlu Sumar Fișier atașat
HCL027-21.03.2019 privind avizarea modificarii regulamentului Apavital a serviciului de alimentare cu apa si canalizare PDF icon HCL027-21.03.2019.pdf
HCL026-21.03.2019 privind acordarea mandatului special in AGA ARACIS PDF icon HCL026-21.03.2019.pdf
HCL025-21.03.2019 privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de apa si canalizare PDF icon HCL025-21.03.2019.pdf
HCL024-21.03.2019 privind darea in folosinta gratuita a suprafetei de 4 mp catre DELGAZ GRID SA PDF icon HCL024-21.03.2019.pdf
HCL023-21.03.2019 privind aprobare PUZ "Infiintare ferma ingrasare bovine pentru carne si procesare" PDF icon HCL023-21.03.2019.pdf
HCL022-22.02.2019 privind aderarea Comunei Botesti la Asociatia de Dezvoltarea Intercomunitara "Valea Toplitei" PDF icon HCL022-22.02.2019.pdf
HCL021-22.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai investitiei "Modernizare drumuri comunale in satele Barticesti, Botesti, Nisiporesti" PDF icon HCL021-22.02.2019.pdf
HCL020-22.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai investitiei "Infiintarea retea canalizare si statie de epurare in Comuna Botesti" PDF icon HCL020-22.02.2019.pdf
HCL019-08.02.2019 privind aprobarea insusirii rezultatului inventarierii anuale a bunurilor aflate in patrimoniul public si privat al comunei PDF icon HCL019-08.02.2019.pdf
HCL018-08.02.2019 privind aprobarea regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea si revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului PDF icon HCL018-08.02.2019.pdf
HCL017-08.02.2019 privind darea in folosinta gratuita a suprafetei de 14 mp catre DELGAZ - GRID SA PDF icon HCL017-08.02.2019.pdf
HCL016-08.02.2019 privind aprobarea inventarierii masei impozabile PDF icon HCL016-08.02.2019.pdf
HCL015-08.02.2019 privind stabilirea indemnizatiei de consilier local PDF icon HCL015-08.02.2019.pdf
HCL014-08.02.2019 privind aprobarea acordarii unor drepturi pentru personalul serviciului voluntar pentru situatii de urgenta PDF icon HCL014-08.02.2019.pdf
HCL013-08.02.2019 privind atribuirea de teren d-lui Pal Anton pentru construirea unei locuinte proprietate personala PDF icon HCL013-08.02.2019.pdf
HCL012-08.02.2019 privind aprobarea incheierii de protocoale de colaborare privind prestarea serviciului de gestionare a cainilor fara stapan PDF icon HCL012-08.02.2019.pdf
HCL011-08.02.2019 privind scutirea si reducerea impozitelor si taxelor locale pentru persoanele juridice care desfasoara ativitati cu caracter social PDF icon HCL011-08.02.2019.pdf
HCL010-08.02.2019 privind aprobarea organigramei si statul de functii al aparatului de specialitate a primarului PDF icon HCL010-08.02.2019.pdf
HCL009-08.02.2019 privind stabilirea unor normative de cheltuieli proprii PDF icon HCL009-08.02.2019.pdf
HCL008-08.02.2019 privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale Comuna Botesti PDF icon HCL008-08.02.2019.pdf

Pages