Hotărâri ale Consiliului Local - Arhiva

Titlu Sumar Fișier atașat
HCL082-28.11.2019 privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare PDF icon HCL082-28.11.2019.pdf
HCL081-28.11.2019 privind aprobarea strategiei locale pentru dezvoltarea serviciilor sociale in perioada 2020-2024 PDF icon HCL081-28.11.2019.pdf
HCL080-28.11.2019 privind modificarea si completarea HCL 42/25.11.2005 - SVSU PDF icon HCL080-28.11.2019.pdf
HCL079-28.11.2019 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019 PDF icon HCL079-28.11.2019.pdf
HCL078-28.11.2019 privind aprobarea regulamentului de functionare si organizare a Consiliului Local PDF icon HCL078-28.11.2019.pdf
HCL077-28.11.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta PDF icon HCL077-26.11.2019.pdf
HCL076-11.10.2019 privind aprobarea modificarii HCL 52/12.07.2019 , respectiv a valorii de indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Construire a doua totemuri in Comuna Botesti" PDF icon HCL076-11.10.2019.pdf
HCL075-11.10.2019 privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului de concesiune 5628/06.10.2014 incheiat intre Comuna Botesti si SC TUROAG SRL PDF icon HCL075-11.10.2019.pdf
HCL074-11.10.2019 privind modificarea HCL 7/09.01.2019 privind delegarea prin concesiune a unor activitati ale serviciului de salubrizare PDF icon HCL074-11.10.2019.pdf
HCL073-11.10.2019 privind apronarea echipei mobile de interventie de urgenta in cazurile de violenta domestica pe raza Comunei Botesti PDF icon HCL073-11.10.2019.pdf
HCL072-11.10.2019 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019
HCL071-25.09.2019 privind asigurarea finantarii din bugetul local pentru categoriile care nu se finanteaza din Fondul de Dezvoltare si Investitii pentru obiectibul "Modernizare drumuri de interes local" PDF icon HCL071-25.09.2019.pdf
HCL070-25.09.2019 privind aprobarea devizului general actualizat pentru investitia "Modernizare drumuri de interes local in Comuna Botesti" PDF icon HCL070-25.09.2019.pdf
HCL069-25.09.2019 privind introducerea in Domeniul Public a investitiilor "Sediu nou primarie", "Amenajare exterioara sediu primarie", "Modernizare drumuri in satele Barticesti, Botesti, Nisiporesti" PDF icon HCL069-25.09.2019.pdf
HCL068-25.09.2019 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare catre APAVITAL SA PDF icon HCL068-25_09_2019.pdf
HCL067-25.09.2019 privind introducerea in Domeniul Public a investitiilor "Alimentare cu apa", "Infiintarea retea canalizare si statie epurare" si punerea la dispozitia operatorului APAVITAL PDF icon HCL067-25.09.2019.pdf
HCL066-25.09.2019 privind acordarea mandatului special pentru exprimarea votului in AGA ARACIS PDF icon HCL067-25.09.2019.pdf
HCL065-25.09.2019 privind actualizarea, modificarea si completarea actului constitutiv ARACIS PDF icon HCL065-25.09.2019.pdf
HCL064-25.09.2019 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019 PDF icon HCL064-25.09.2019.pdf
HCL063-25.09.2019 privind validarea mandatului de consilier local al lui Chinez Petre PDF icon HCL063-25.09.2019.pdf

Pages