Hotărâri ale Consiliului Local - Arhiva

Titlu Sumar Fișier atașat
HCL048-04.06.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Infiintare retea distribuitie gaze naturale in Comuna Botesti" PDF icon HCL048-04.06.2019.pdf
HCL047-16.05.2019 privind avizarea regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localitatilor din Judetul Neamt PDF icon HCL047-16.05.2019.pdf
HCL046-16.05.2019 privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de apa si canalizare nr.48/2009 PDF icon HCL046-16.05.2019.pdf
HCL045-16.05.2019 privind aprobarea suprefetei de islaz comunal apartinand domeniului privat al comunei dupa inscrierea in Cartea Funciara PDF icon HCL045-16.05.2019.pdf
HCL044-16.05.2019 privind aprobarea planului anual de actiune a serviciilor sociale furnizare de Compartimentul Public Local de Asistenta Sociala PDF icon HCL044-16.05.2019.pdf
HCL043-16.05.2019 privind aprobarea strategiei anuale si a programului anual de achizitii publice pentru anul 2019 PDF icon HCL043-16.05.2019.pdf
HCL042-16.05.2019 privind completarea HCL023/21.03.2019 PDF icon HCL042-16.05.2019.pdf
HCL041-16.05.2019 privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare pentru investitia "Modernizare infrastructura de interes local in Comuna Botesti" PDF icon HCL041-16.05.2019.pdf
HCL040-16.05.2019 privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare pentru investitia "Modernizare iluminat public in Comuna Botesti" PDF icon HCL040-16.05.2019.pdf
HCL039-16.05.2019 privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare pentru investitia "Construire teren de sport in satele Barticesti si Nisiporesti" PDF icon HCL039-16.05.2019.pdf
HCL038-16.05.2019 privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare pentru investitia "Desfiintarea doua totemuri si construire doua totemuri" PDF icon HCL038-16.05.2019.pdf
HCL037-16.05.2019 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019 PDF icon HCL037-16.05.2019.pdf
HCL036-16.05.2019 privind aprobara contului de executie a bugetului local pentru anul 2018 PDF icon HCL036-16.05.2019.pdf
HCL035-18.04.2019 privind aprobarea cotei de cofinantare asigurata din bugetul local pentru investitia "Infiintare retea canalizare si statie de epurare" program PNDL PDF icon HCL035-18.04.2019.pdf
HCL034-18.04.2019 privind aprobarea notei conceptuale si a a temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Alimentare cu apa si canalizare menajera in Comuna Botesti" PDF icon HCL034-18.04.2019.pdf
HCL033-18.04.2019 privind aprobarea achizitionarii unei autobasculante PDF icon HCL033-18.04.2019.pdf
HCL032-18.04.2019 privind alocarea sumei din bugetul local pentru organizare manifestarilor din satele Botesti, Barticesti si Nisiporesti PDF icon HCL032-18.04.2019.pdf
HCL031-18.04.2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019 al Comunei Botesti PDF icon HCL031-18.04.2019.pdf
HCL030-18.04.2019 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a SVSU al Comunei Botesti PDF icon HCL030-18.04.2019.pdf
HCL029-18.04.2019 privind reorganizarea, organigrama si componenta SVSU al Comunei Botesti PDF icon HCL029-18.04.2019.pdf

Pages