Hotărâri ale Consiliului Local - anul 2017

Titlu Sumar Fișier atașat
Hot CL010-24.02.2017 privind organizarea retelei scolare in Comuna Botesti in anul scolar 2017-2018 PDF icon HCL010-24.02.2017.pdf
Hot CL009-24.02.2017 privind aprobarea investitiei "Modernizare drumuri de interes local in Comuna Botesti" PDF icon HCL009-24.02.2017.pdf
Hot CL008-24.02.2017 privind aprobarea indicatorilor investitiei "Amenajare exterioara, racord utilitati sediu primarie comuna Botesti" PDF icon HCL008-24.02.2017.pdf
Hot CL007-24.02.2017 privind aprobarea indicatorilor investitiei "Reparatii capitale Scoala Gimnaziala Barticesti" PDF icon HCL007-24.02.2017.pdf
Hot CL006-24.02.2017 privind aprobarea indicatorilor investitiei "Modernizare drumuri exploatare agricola comuna Botesti" PDF icon HCL006-24.02.2017.pdf
Hot CL005-24.02.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta PDF icon HCL005-24.02.2017.pdf
Hot CL004-31.01.2017 privind aprobarea finantarii de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat PDF icon HCL004-31.01.2017.pdf
Hot CL003-31.01.2017 privind aprobarea devizului general si cota de cofinantare obiectiv investitii "Infiintare retea de canalizare si statie de epurare in comuna Botesti" PDF icon HCL003-31.01.2017.pdf
Hot CL002-31.01.2017 privind asigurarea finantarii de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli ce nu se finanteaza de la bugetul de stat PDF icon HCL002-31.01.2017.pdf
Hot CL001-31.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-econimici investitie "Modernizare drumuri in satele Botesti, Barticesti, Nisiporesti" PDF icon HCL001-31.01.2017.pdf

Pages