A.S.F.= ALOCATIE  COMPLEMENTARA

- COPII ACTE DE IDENTITATE;

- COPII ACTE DE NASTERE PENTRU COPII  CARE NU AU CARTI DE IDENTITATE;

- COPIE DUPA CERTIFICATUL DE CASATORIE;

- ACTE DE VENIT :

- CUPOANE  PENSIE , SOMAJ, ADEVERINTA DE SALARIAT(de specificat daca au sau nu bonuri de masa).

- ADEVERINTA DE LA ARENDASI cu terenul dat in arenda si  beneficiul acordat, de specificat  PERIOADA IN CARE AU RIDICAT ARENDA ;

- ADEVERINTA DE LA REGISTRUL AGRICOL;

- CERTIFICAT  FISCAL DE LA  TAXE SI IMPOZITE= PRIMARIE;

- ADEVERINTA ELEV;

- ULTIMUL ACT DE STUDII;

- ACT DE PROPRIETATE A CASEI;

- DOSAR CU SINA;

 

 

TICHETE SOCIALE PENTRU GRADINITA

beneficiaza copii cu varsta intre 3 si 6 ani CARE  SUNT INSCRISI SI FRECVENTEAZA GRADINITA

Beneficiaza familiile care nu depasesc 284 lei/luna pe membru de familie

- Formularul = Cerere-declaratie pe propria raspundere pentru acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita) COMPLETAT DE UNUL DINTRE PARINTI;

- Adeverinta de la scoala prin care atesta frecventarea gradinitei de catre copil;

- Acte privind component familiei ( carti identitate, certificate de nastere);

- Adeverinte cu veniturile familiei ( adeverinte salariat, cupoane pensie, etc);

- Adeverinta de la registrul agricol;

- Dosar cu sina.

 

VENIT  MINIM  GARANTAT = AJUTOR  SOCIAL

- COPII ACTE DE IDENTITATE;

- COPII ACTE DE NASTERE PENTRU COPII  CARE NU AU CARTI DE IDENTITATE;

- COPIE DUPA CERTIFICATUL DE CASATORIE;

- ADEVERINTA DE LA REGISTRUL AGRICOL;

- ADEVERINTA DE LA FORTELE DE MUNCA;

- CERTIFICAT  FISCAL DE LA  TAXE SI IMPOZITE= PRIMARIE;

-ADEVERINTA ELEV;

-ULTIMUL ACT DE STUDII;

- DOSAR CU SINA;

 

CRESTERE COPIL

PENTRU  PERSOANELE  CARE  REALIZEAZA  VENITURI   DIN ACTIVITATI   SALARIALE

 - Cerere/ declaratie pe propria raspundere;cerere crestere copil-min.pdf

 - Declaratia celuilalt parinte;

 - Copie act identitate solicitant;

 - Copie certificat de nastere copil;

 - Adeverinta eliberata de angajator cu precizarea veniturilor realizate timp de 24 luni anterior nasterii copilului ( dupa model);

 - Copie cerere acordare concediu crestere copil, aprobata si inregistrata la angajator;

 - Copie extras de cont;

 - Cererea  catre angajator cu viza “de acord”

 - Decizie suspendare a activitatii de la angajator.

 - Dosar cu sina

 

PENTRU  PERSOANELE  CARE  REALIZEAZA VENITURI  DIN  ACTIVITATI  INDEPENDENTE

Cerere/ declaratie pe propria raspundere;cerere crestere copil-min.pdf

Declaratia celuilalt parinte;

Copie act identitate solicitant;

Copie certificat de nastere copil;

Copie act in baza caruia a realizat veniturile( autorizatie functionare, contract arenda, act constitutive societate comerciala)

Certificat de atestare fiscal-adeverinta privind stagiul de cotizare eliberata de casa judeteana de pensii

Fisa fiscala pentru ultimile 24 de luni inainte de nasterea copilului

Dosar cu sina;

 

PENTRU  PERSOANELE  CARE  AU  FRECVENTAT  CURSURILE SCOLARE

Cerere/ declaratie pe propria raspundere;cerere crestere copil-min.pdf

Declaratia celuilalt parinte;

Copie act identitate solicitant;

Copie certificat de nastere copil

Adeverinta de elev;

 

Model cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copil: Cerere _alocatie_stat.pdf