Hot CL069-20.12.2017

privind stabilirea salariilor de baza incepand cu data de 01.01.2018 pentru functionarii publici si personalul contractual