Hot CL057-31.10.2017

privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate a primarului