HCL 020-12.02.2018

privind stabilirea indemnizatiei consilierilor locali