HCl 012-12.02.2018

privind aprobarea insusirii rezultatului inventarierii anuale a bunurilor aflate in patrimoniul public si privat