HCL 008-09.01.2018

privind modificarea organigramei si statului de functii a aparatului de specialitate a primarului