HCL 007-09.01.2018

privind atribuirea si incheierea contractului "Delegarea prin concesiunea gestiunii unor activitati ale serviciului de salubrizare"