Comisii de specialitate în cadrul Consiliului Local (conform Hotărârii CL nr. 15/25.06.2012):

Comisia de buget, finanțe, amenajarea teritoriului și urbanism, muncă și protecție socială

Farcaș Petru Dan - Președinte

Pal Eduard - Secretar

Ciucheș Damian

Boroș Angela

Antal Leopold

Comisia pentru activități culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecție copii

Pal Damian - Președinte

Aioanei Constantin - Secretar

Grosu Mircea

Blăjuți Cristian

Roca Gheoghe

Comisia juridică și de disciplină, protecția mediului și turism

Mihăieș Marcel - Președinte

Balint Ioan - Secretar

Bujor Vasile