Anunt - in atentia familiilor care au in ingrijire copii ai caror parinti sunt plecati in strainatate

CATRE,

Familiile care au in ingrijire copii ai caror parinti sunt in strainatate

 Avand in vedere respectarea drepturilor copiilor si a familiilor aflate in situatii de risc, va aducem la cunostinta:

-prevederile Legii nr. 272/2004privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art16, alin.(2) Cel care ia un copil pentru a-l ingriji sau proteja temporar, pana la stabilirea unei masuri de protectie in conditiile legii, are obligatia de a-l intretine si in termen de 48 ore,  de a anunta autoritatea administratiei publice locale in a carei raza teritoriala isi are sediul sau domiciliul;

- prevederile art.2 alin (5) din anexa 1 la HG 691/2015 Procedura de monitorizare  a modului de crestere si ingrijire a copilului  cu parintii plecati la munca in strainatate  si serviciile de care acestia pot beneficia (Persoana care se ocupa de cresterea si ingrijirea unui copil cu parinte/parinti  plecati la munca in strainatate are obligatia de a pune la dispozitia serviciului public de asistenta sociala toate datele si informatiile pe care le detine cu privire la adresa la care pot fi contactati parintii in strainatate si de a face dovada ca mentine legatura cu acestia).

Compartiment asistenta sociala,                                       

Lidia Curpan- asistent social

Iuliana Rusu- asistent medical comunitar