Anunt - ajutor pentru incalzirea locuintei

Începând cu data de 21 octombrie 2019, familiile/persoanele singure care realizează venituri de până la 750 lei/ membru de familie pot depune dosare de acordarea ajutorelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne.

Persoanele care depun dosare până pe data de 20 a lunii în perioada sezonului rece noiembrie-martie, beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței începând cu luna depunerii cererii.

Sunt necesare urmatoarele acte: 

- CERERI pentru acordarea ajutorului  intocmite de beneficiari

- ACTE  DE STARE CIVILA- original si copie dupa 

-  BULETIN sau CARTE DE IDENTITATE 

-  CERTIFICATE DE NASTERE PENTRU COPII 

-  CERTIFICAT DE CASATORIE .

- ADEVERINTA DE ROL AGRICOL ;

- CERTIFICAT  FISCAL;

- ACTE DE VENIT : 

- CUPOANE ALOCATIE  , PENSIE , SOMAJ, ADEVERINTA DE SALARIAT(de specificat daca au sau nu bonuri de masa) .

- ADEVERINTA DE LA ARENDASI cu terenul dat in arenda si  beneficiul acordat, de specificat  PERIOADA IN CARE AU RIDICAT ARENDA ;

- DOSAR CU SINA .

Beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei au

OBLIGAȚIA: ca în termen de 15 zile să anunţe orice modificare a situaţiei din dosar care poate duce la modificarea cuantumului sau la încetarea drepturilor acordate.

LA INTOCMIREA DOSARELOR  SI  RIDICAREA BANILOR    VOR  VENI   TITULARII    DOSARULUI

Atentie!

Ajutoarele de încălzire nu se acordă persoanelor/familiilor care deţin cel puţin unul dintre bunurile prevăzute în Anexa nr. 4 la normele metodologice de aplicare a prevederilor legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, respectiv:

•clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti sau alte imobile aflate în proprietate;

• mijloace de transport (autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile, mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani);

•terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1000 m² în zona urbană şi 2000m² în zona rurală;

•depozite bancare de peste 3.000 lei etc.

În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, conform Anexei 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin H.G. nr. 920/2011, aceasta nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.

Anexa_3_lista_bunuri.pdf

Cerere-declaratie-proprie-raspundere.pdf

Inspector, asistenta sociala

Curpăn  Lidia