Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Botesti - anunt ANCPI.pdf

OCPI Neamț anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 31, 32 și 36 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14, alin (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată,cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 06.06.2018

Data de sfârșit a afișării: 04.08.2018

Adresa locului afișării publice : Sediul Primăriei Botești

Alte indicații utile pentru cei interesați : tel.0233 781002, fax 0233 781002

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2013 se pot obține pe site-ul ANCPI

 

la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.